Waar te raadplegen?

De bodemverontreinigingsfiche

Alle details van de bodeminformatie op een specifieke locatie zijn te vinden in de bodemverontreinigingsfiche. De fiche geeft een overzicht van alle uitgevoerde bodemonderzoeken, met zowel de oorzaken als gevolgen. Inclusief algemene tips en advies om voor de bodem te zorgen.


Meer concreet bevat de fiche volgende informatie: 
  • de risico-inrichtingen die gevestigd zijn/waren op de grond;  
  • de bodemonderzoeken die er zijn uitgevoerd;
  • de verontreinigingen die zijn gevonden en die eventueel nog verder onderzocht of gesaneerd moeten worden;
  • algemene en specifieke adviezen voor het zorgzaam gebruik van de grond.
Voorbeeld: In bepaalde gebieden in Vlaanderen gelden preventieve adviezen om blootstelling aan mogelijke bodemverontreiniging te voorkomen.
Responsive Image
Deze bodemverontreinigingsfiche vervangt het bodemattest niet! Het is een informatie-instrument met als doel transparant te informeren over de bodemkwaliteit van de grond. Het doet geen juridische uitspraken.

De bodemverontreiningingsfiche kan u raadplegen via de bodemverontreiningsverkenner. Klik op een perceel. Onderaan verschijnt extra informatie, inclusief de link naar de bodemfiche. 
Eigenaars kunnen de fiche van hun grond(en) eveneens via de Woningpas bekijken.

Ook interessant voor u

Team klantenbeheer - bodem

Hebt u een vraag voor dit team? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015/284.458