Waar te raadplegen?

Het bodemattest

Het bodemattest vermeldt alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent. Het informeert de koper van een grond over de bodemkwaliteit. Voor het sluiten van een overdrachtsovereenkomst van een grond, zowel een risicogrond als een niet-risicogrond, is een bodemattest noodzakelijk.


Welke gegevens staan er op het bodemattest?

Het bodemattest bevat de volgende gegevens:
  • De kadastrale gegevens en het adres van de grond.
  • De gegevens uit het grondeninformatieregister:
    • dit zijn de gegevens uit de gemeentelijke inventaris; en/of
    • een uitspraak over de bodemkwaliteit op basis van de onderzoeken en documenten die opgenomen zijn in het grondeninformatieregister.
Daarnaast kan het bodemattest ook de volgende gegevens bevatten:
  • Bijkomende adviezen en/of bepalingen.
  • Asbestgerelateerde bodeminformatie.
  • Overzicht van de documenten.
Meer informatie over de opbouw en de inhoud van het bodemattest, leest u hier.

Hoe vraag ik een bodemattest aan?

Naargelang u als burger of als onderneming een bodemattest wenst, zijn er verschillende mogelijkheden om een bodemattest aan te vragen.
Hoe u een bodemattest aanvraagt, vindt u hier.

Team klantenbeheer - bodem