Waar te raadplegen?

De bodemverontreinigingsverkenner

De bodemverontreinigingsverkenner biedt u een ruimtelijke samenvatting van de bodeminformatie die bij de OVAM gekend is.


Met de lancering van deze verkenner zet de OVAM een stap vooruit in het kwalitatief ontsluiten van de bodeminformatie waarover zij beschikt. Dit instrument biedt (samen met de bodemverontreinigingsfiche)  een antwoord op de maatschappelijke vraag naar open en transparante informatie over onze bodem.  

Bodemkwaliteit is veel meer dan grond die wel of niet verontreinigd is. Vandaar koos de OVAM ervoor om de bodemverontreinigingsverkenner te ontwikkelen binnen Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). DOV heeft als ambitie zoveel mogelijk data over de Vlaamse ondergrond te verzamelen én te delen. Een ideale basis waar we met de OVAM gegevens over eventuele bodemverontreiniging aan toevoegen.
De basis van de bodemverontreinigingsverkenner wordt gevormd door de GIS-laag "Uitspraak bodemonderzoeken".  Deze laag biedt een samenvatting van de beschikbare bodeminformatie per perceel. De kleur waarmee de grond is aangeduid, geeft een antwoord op de volgende vragen:  
  • Is er bodeminformatie beschikbaar? 
  • Is er reeds een bodemonderzoek uitgevoerd? 
  • Is er een bodemverontreiniging vastgesteld? 
  • Zijn er nog (vervolg)acties nodig?
Responsive Image
Voor meer info over de bodemverontreinigingsverkenner kan u terecht op de helppagina.  

Ook interessant voor u

Bodembeheer