Dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten in afvalwater

Vast dierlijk materiaal mag niet worden vermalen, geweekt, op andere wijze verwerkt of onder druk gezet om samen met het afvalwater te verwijderen. Ook vloeibare dierlijke bijproducten, zoals bloed en melk, mogen niet via de afvalwaterstroom verwijderd worden.


De Europese wetgeving verbiedt de verwijdering van dierlijke bijproducten via de afvalwaterstroom.
Op deze materie is ook de regionale wetgeving voor lozingsnormen van afvalwater van toepassing.
Een uniform standpunt rond dierlijke bijproducten die in een afvalwaterstroom terechtkomen werd door de verschillende bevoegde overheden vastgelegd in een gezamenlijke nota.
 


 

Team Bio