De verschillende stappen van het onderzoeks- en saneringstraject

Eindevaluatieonderzoek - EEO

Na uitvoering van de bodemsanering wordt door een bodemdeskundige een eindevaluatieonderzoek opgemaakt. Dit bevat de resultaten van de uitgevoerde sanering.


Wat is een eindevaluatieonderzoek?

Het eindevaluatieonderzoek beschrijft de uitgevoerde bodemsaneringswerken en de resultaten waartoe die hebben geleid. Het kan gebruiksadviezen bevatten en geeft eventueel een voorstel van maatregelen in het kader van de nazorg.

Wie moet het eindevaluatieonderzoek opstellen?

De bodemsaneringsdeskundige van type 2 stelt een eindevaluatieonderzoek op in opdracht van de opdrachtgever, meestal is dit de saneringsplichtige. 

Wanneer het eindevalutieonderzoek opstellen?

De bodemsaneringsdeskundige stelt het eindevaluatieonderzoek op als de bodemsaneringswerken zijn afgerond en er een stabiele eindtoestand werd bereikt. Als de OVAM dat gunstig beoordeelt, levert zij een eindverklaring af.  

Hoe een eindevaluatieonderzoek opstellen?

Voor de goede uitwerking van het eindevaluatieonderzoek is er een standaardprocedure voor Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg beschikbaar. 

Team klantenbeheer - bodem