Ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering

Energie- en verbouwpremies

Info over premies voor asbestverwijdering in combinatie met energierenovatie


Verhoogde premie dakisolatie of muurisolatie in combinatie met asbestverwijdering

Plaatst u nieuwe isolatie onder het dak, in de gevel, of op de zolder, dan kunt u een isolatiepremie aanvragen via Mijnverbouwpremie.be. Verwijdert u tijdens werken asbesthoudende materialen van de dakbedekking of het onderdak, of van de gevelbekleding van de buitenmuur, dan komt u in aanmerking voor een verhoging van het premiebedrag voor dakisolatie of buitenmuurisolatie.
 

Voor wie? 

De verhoging van het premiebedrag is van toepassing voor zowel woon- als niet-woongebouwen, en kan aangevraagd worden door particulieren (en VME's), bedrijven en lokale besturen.

U vindt de premievoorwaarden via de webite van Mijnverbouwpremie.be

  Belangrijke voorwaarde is dat de aannemer veilig en correct werkt. 

  • De werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer die beschikt over een attest eenvoudige handelingen, conform de bepalingen in de Codex over het welzijn op het werk, op het moment van de uitvoering van de werken. Ook als een zelfstandige de werken uitvoert, moet die werken volgens de code van de goede praktijk
  • De asbestverwijdering gebeurt volgens de code van goede praktijk van de OVAM `Veilig werken met asbestdaken en -gevels' of de aannemer heeft het ‘Asbestcharter voor dakaannemers’ ondertekend. Ook als een zelfstandige de werken uitvoert, moet die werken volgens de code van de goede praktijk 'Veilig werken met asbestdaken en -gevels'
  • De aannemer moet de asbestverwijdering 15 dagen vooraf melden aan de FOD WASO, conform de bepalingen in de Codex welzijn op het werk. Een zelfstandige moet minstens melding 30bis doen bij de RSZ. 
Al deze aspecten worden aangetoond op basis van verklaringen en attesten die de aannemer opmaakt en ondertekent, en met het aanvraagformulier meegeleverd worden. 
  • Het kan zijn dat de isolatie door een andere aannemer of op een ander moment wordt geplaatst. Dat is geen probleem, maar let erop dat de facturen van de asbestverwijdering en van het aanbrengen van de isolatie niet meer dan 12 maanden uit elkaar liggen, en beiden vanaf 1-1-2021 opgemaakt zijn.
  • Let zeker ook op de R-waarde die minimum moet bereikt worden met de isolatie.
Waar vindt u een aannemer die het asbestcharter heeft ondertekend? 

Uw asbestdak verwijderen zonder te isoleren? 

Asbestverwijdering op zich komt als renovatie in aanmerking, maar enkel als het dak reeds voldoende geisoleerd is (met een R-waarde van minstens 4,5). Bovendien komen enkel de laagste en middelste inkomensgroep van eigenaar-bewoners in aanmerking om deze premie aan te vragen.
 

Premie asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen


Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd niet-residentieel gebouw, kan hiervoor een premie krijgen.

Voor wie? 
De premie is enkel bedoeld voor niet-residentiële gebouwen die niet verwarmd worden en een asbestdak hebben, bijvoorbeeld een loods, stal of garage (los van het woongebouw).
Meer informatie vindt u op de website van Fluvius
De premie kan zowel door particulieren als door ondernemingen aangevraagd worden. 

Team asbestafbouw