Dierlijke bijproducten

Erkenningen dierlijke bijproducten

De OVAM verleent de registraties en erkenningen voor dierlijke bijproducten die afvalstoffen zijn.


Erkenningen dierlijke bijproducten

Elke exploitant die activiteiten uitvoert met betrekking tot dierlijke bijproducten, moet hiervoor erkend of geregistreerd zijn conform de wetgeving hierover. De OVAM verleent de registraties en erkenningen voor dierlijke bijproducten die afvalstoffen zijn.
Voor het transport van dierlijke bijproducten is een registratie nodig. De procedure voor de registratie als vervoerder en/of inzamelaar/handelaar/makelaar (IHM) van dierlijke bijproducten gebeurt via het OVAM Registratieloket.
Voor andere activiteiten hebt u een erkenning nodig. Deze moet u digitaal indienen via het Digipost loket.
U gebruikt het Digipost loket in twee gevallen:

 • Aanvraag voor erkenning voor activiteiten met DBP die afvalstoffen zijn en waarvoor de OVAM de erkenning aflevert (opslag, hantering, verwerking, compostering, vergisting, dierencrematorium of -begraafplaats, verbranding als afvalstof);

 • Aanvraag voor erkenning voor activiteiten met dierlijke mest én DBP-afvalstoffen. In dit geval levert de Mestbank (VLM) de erkenning af na advies van de OVAM. Voor het advies van de OVAM moet u zelf een kopie van uw aanvraagdossier voor de Mestbank opladen in het Digipost loket zodat de OVAM haar advies naar de Mestbank kan overmaken.

Let op: Erkenningsplichtige activiteiten die enkel dierlijke mest als input gebruiken, worden door de Mestbank erkend en moeten NIET via Digipost worden ingediend.
Het Digipost loket vindt u hier.

Medewerkers van uw organisatie die al een geverifieerde login hebben voor toegang tot het webloket registraties voor vervoerders en IHM of tot het webloket grondstofverklaringen, krijgen automatisch toegang tot digipost.
Een nieuwe login kan aangevraagd worden op de startpagina van digipost. Meer info hierover vindt u in de handleiding.
Voor een erkenningsaanvraag selecteert u in Digipost onder 'Digiposttype' de rubriek 'Erkenning Dierlijke Bijproducten'. Daarna vult u de vereiste velden in en voegt u de vereiste dossierstukken toe. Het Digipost loket geeft aan welke minimale informatie uw aanvraagdossier moet bevatten.
De OVAM zal u bij een positieve evaluatie het originele erkenningsbesluit per brief bezorgen.

 • Voor verdere vragen over het gebruik van het Digipost loket kan u contact opnemen met onze helpdesk (015 284 381).

 • Voor inhoudelijke vragen over de samenstelling van een erkenningsaanvraag, vult u het contact formulier team Bio op deze pagina in.


Wetgeving Dierlijke Bijproducten

Nuttige Links

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voor:
 • de dierlijke bijproducten en de afgeleide producten bestemd voor het voederen van landbouwhuisdieren of gezelschapsdieren;
 • het vervaardigen en in de handel brengen van meststoffen en bodemverbeteraars met uitzondering van onverwerkte mest;
 • de veterinaire controle op alle dierlijke bijproducten en afgeleide producten die de Europese Unie binnenkomen.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  voor:

 • de dierlijke bijproducten en de afgeleide producten bestemd voor de productie van leder, technische gelatine, cosmetica, taxidermie, laboratoriumreagentia (de zogenaamde “technische” producten)
 • monsters voor diagnose, onderzoek of onderwijs;
 • dierlijke bijproducten en afgeleide producten voor het voederen van dieren die niet in de voedselketen terechtkomen (HTML) (voor bijvoorbeeld dierentuinen, circussen, pelsdierenkwekerijen);
 • de dierlijke bijproducten en de afgeleide producten die bestemd zijn voor de productie van cosmeticaproducten (HTML) worden geregeld door het koninklijk besluit van 17 juli 2012 betreffende cosmetische producten ;
 • de meststoffen en bodemverbeterende middelen (HTML) of biodynamische preparaten die dierlijke bijproducten bevatten;
 • niet elders gespecifieerde exploitanten.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten voor:

 • dierlijke bijproducten en afgeleide producten bestemd voor de productie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en in-vitro-diagnostica.

Team Bio