In- en uitvoer van bepaalde afvalstromen

Export van bouw- en sloopafval

Voor in- en uitvoer van bouw- en sloopafval is de Europese richtlijn van toepassing.


Wanneer is mijn bouw- en sloopafval groene lijst afval?

Bouw- en sloopafval is bij in- en uitvoer in het kader van gebruik of reiniging in het land van bestemming onderworpen is aan de EVOA-kennisgevingsprocedure. Dit geldt ook voor bodemmaterialen waarvoor het gebruik in Vlaanderen via de grondverzetsregeling van het Vlarebo wordt geregeld.

Voor afvalstoffen op de groene lijst is deze kennisgevingsprocedrue niet van toepassing. Voor wat betreft bouw- en sloopafval komen enkel zuiver betonpuin en niet-teerhoudend asfaltpuin in aanmerking als een afvalstof van de groene lijst.
Voor de groene lijst-afvalstoffen gelden volgende bijzonderheden:

  • Voor ‘zuiver betonafval’ moet aangetoond worden dat het beton ‘zuiver’ is. Daarbij moet er aangetoond worden dat aan de Vlarema-norm van fysische verontreiniging is voldaan.

  • Voor teerhoudend asfalt gebeurt de bepaling van teerhoudendheid op basis van de concentratie van benzo-a-pyreen (50 ppm).
     


Bij groene lijst kan conform Bazel en bijlagen van EVOA het transport gebeuren door het vervullen van de verplichtingen in artikel 18 van EVOA. Dit gebeurt door het invullen en meesturen van het formulier in bijlage 7 van deze Europese richtlijn.

Ook interessant voor u:

Afval in de bouw