Afval produceren, transporteren en verhandelen

Grensoverschrijdend afvaltransport EVOA

Alles over EVOA en de PAF-registraties, de instructies grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen en de export van bepaalde afvalstromen kan u hier vinden.

Bij elk transport van afvalstoffen binnen België moet een identificatieformulier aanwezig zijn. Dit geldt voor alle transporten van afvalstoffen met een bestemming in het Vlaamse Gewest vanuit het Waalse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, of omgekeerd.

Het grensoverschrijdend transport van afvalstoffen (invoer en uitvoer) tussen verschillende landen binnen de Europese Unie (EU), van landen gelegen binnen de EU naar landen buiten de EU en omgekeerd is strikt gereglementeerd op verschillende niveaus: op wereldniveau via verdragen bij de Verenigde Naties (VN) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over het Europese niveau (EU) tot het regionale niveau in België.
Het doel van de reglementering is de bescherming van het milieu:

  • goedkope dumping van afvalstoffen (eco-dumping) in ontwikkelingslanden tegen te gaan,

  • de nuttige toepassing van afvalstoffen te bevorderen,

  • een ecologisch verantwoord beheer van de afvalstoffen garanderen.

De Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA1013/2006 geeft de procedures en regels voor het internationaal (grensoverschrijdend) transport van afval weer en de Verordening 1418/2007 is de “landenlijst”. Beide vormen de juridische ruggengraat voor het grensoverschrijdend transport van afvalstoffen.

Team dossierbeheer

Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen