Grensoverschrijdend afvaltransport EVOA

Politiek akkoord herziening EVOA

Herziening EVOA afgerond


Herziening EVOA afgerond!

Op 16 november 2023 bereikten de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad een voorlopig politiek akkoord over een nieuwe Europese Verordening Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA II). Over deze nieuwe verordening is twee jaar lang onderhandeld. Het nieuwe voorstel wil aan zoveel mogelijk tekortkomingen van de huidige verordening tegemoetkomen. De Raad gaf alvast haar definitieve goedkeuring, het Europees Parlement volgt allicht nog voor het kerstverlof. Eenmaal de nieuwe EVOA gepubliceerd wordt (eerste helft van 2024), zal het 20 dagen later in werking treden en 24 maanden later ook effectief van kracht zijn. Een aantal belangrijke artikels treden pas later in werking (zie art 82). 

Afvaltransporten buiten de EU

De grootste veranderingen zijn de strengere regels voor de export van afval naar derde landen. Ongevaarlijk afval zal enkel nog naar niet-OESO landen geĆ«xporteerd kunnen worden indien dit land aangeeft het afval te willen importeren en ook aantoont dit op een milieuvriendelijke wijze te kunnen verwerken. Bovendien mag het enkel naar bedrijven gaan die eerst een audit hebben ondergaan. Voor ongevaarlijk plastic afval (B3011) geldt een exportban. Wat betreft OESO-landen zal de Europese Commissie de afvalstromen goed monitoren en ingrijpen met een tijdelijk verbod indien nodig. Ook hier moeten de bedrijven eerst een audit ondergaan. Voor de transporten ongevaarlijk plastic afval (B3011) geldt de kennisgevingsprocedure (ipv Bijlage VII). 

Afvaltransporten binnen de EU

De nieuwe EVOA wil afval binnen de EU meer recupereren en hergebruiken. Zo wordt de snelle procedure naar vooraf goedgekeurde instellingen geoptimaliseerd. Afvaltransporten bestemd voor verwijdering binnen de EU worden verboden, tenzij bij toestemming onder strikte voorwaarden en in goed gemotiveerde gevallen. Afvaltransporten voor labo analyse of experimentele behandeling mag met Bijlage VII vertrekken indien het niet meer dan 250 kg betreft. 

Verder wordt de kennisgevingsprocedure verduidelijkt in opeenvolgende stappen met concrete timings. Alle procedures worden verplicht gedigitaliseerd, ook de procedure van groene-lijst afvalstoffen (Bijlage VII). Het aantal interim operaties buiten de EU wordt ingeperkt (art 37) om intransparantie en misbruiken tegen te gaan. 

Wil je meer weten?
 

Team dossierbeheer

Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen