Grensoverschrijdend afvaltransport EVOA

EVOA-wetgeving

Wat is de wettelijke basis voor EVOA?


  • Verordening 1013/2006
    De basisverordening beschrijft de Europese voorschriften voor het vervoeren van afval. Het gaat over het invoeren, uitvoeren of door een EU-lidstaat vervoeren van afval. De EVOA (Verordening 1013/2006) geldt ook als u afvalstoffen naar andere delen van de wereld wilt overbrengen, of vanuit andere delen van de wereld naar de EU wilt halen of doorvoeren. 
  • Verordening 1418/2007
    Verordening 1418/2007 beschrijft de procedure voor uitvoer naar niet-OESO-landen.
    De inhoud van deze Verordening 1418/2007 is de basis voor de procedure die de EU toepast, ook al past het land van invoer intussen een andere procedure toe. Wijzigingen zijn pas van toepassing na officiĆ«le publicatie van de aanpassingen. Hou rekening met een mogelijk verbod op de import van bepaalde afvastoffen in niet-OESO landen. Dit staat dan aangeduid in kolom a).

Team dossierbeheer

Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen