Welke EVOA-procedure moet ik volgen?

Kennisgevingsprocedure

Procedure voor het grensoverschrijdend transport van oranje lijst afvalstoffen voor nuttige toepassing en verwijdering, groene lijst afvalstoffen voor verwijdering en niet-genoemde afvalstoffen. De procedure vereist een voorafgaande toestemming van de betrokken bevoegde autoriteiten.


Een 'kennisgeving' is een wettelijke procedure die het grensoverschrijdend transport van afvalstoffen regelt. Die houdt in dat de kennisgever voorafgaande toestemming vraagt aan de bevoegde autoriteiten van verzending, doorvoer en bestemming voor het overbrengen van afvalstoffen tussen verschillende landen. De procedure zorgt voor een veilige en milieuvriendelijke behandeling van de afvalstoffen.
De specifieke regels, termijnen, modelformulieren en vereisten van de kennisgevingsprocedure zijn vastgelegd in de Verordening 1013/2006.

De kennisgevingsprocedure is van toepassing bij het overbrengen van oranje lijst afvalstoffen uit bijlage IV van de Verordening 1013/2006:

  • alle afvalstoffen tussen EU-lidstaten en/of EVA-landen (landen van de Europese Vrijhandelsassociatie) voor verwijdering;

  • gevaarlijke, gemengde of niet-benoemde afvalstoffen tussen, van en naar EU-lidstaten en/of OESO-landen voor nuttige toepassing;

  • niet-gevaarlijke, niet-gemengde afvalstoffen van en naar EU-lidstaten en derde landen, raadpleeg hiervoor de 'landenlijst' opgenomen in de Verordening 1418/2007;
  • voor ongesorteerd afval is steeds de procedure en artikelen voor 'verwijdering' van toepassing - dus kennisgeving - ook al is de verwerking nuttige toepassing en gaat het om niet-gevaarlijk afval. 

​​​​​Voor grensoverschrijdend afvalstransport met vertrek in het Vlaams Gewest kan een kennisgever het EVOA-webloket van de OVAM gebruiken om een kennisgevingsdossier in te dienen. Als u twijfelt of u een kennisgeving nodig heeft voor het overbrengen van afvalstoffen, bekijk dan zeker onze website over welke procedure u moet volgen. 

Team dossierbeheer

Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen