Grensoverschrijdend afvaltransport EVOA

Vooraf goedgekeurde inrichting

Wat is een 'vooraf goedgekeurde inrichting'?


Voor de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen waar een kennisgeving voor nodig is, kan de verwerker een statuut als vooraf goedgekeurde inrichting, het zogenaamde PAF-statuut, aanvragen. PAF staat voor 'Pre Authorised Facility' (Vooraf Goedgekeurde Inrichting).

De verwerker vraagt dit aan bij de autoriteit waar hij gevestigd is en die bevoegd is voor de grensoverschrijdende overbrenging. Voor afvalstoffen met verwerking in een vergunde vestiging in Vlaanderen is dit de OVAM.
​​​​​​​Een aanvraag doet u in het PAF-loket. Toegang tot het loket vraagt u aan de verantwoordelijke van het OVAM-gebruikersbeheer in uw organisatie.

Een PAF-statuut is verbonden aan de milieuvergunning van de verwerker ("Omgevingsvergunning").
De procedure is beschreven in artikel 14 van Verordening (EG) 1013/2006. In artikel 14 is de mogelijkheid voorzien dat de bevoegde autoriteit van bestemming kan besluiten om een specifieke inrichting voor nuttige toepassing ‘vooraf goed te keuren’ (VGI-statuut) of “pre-consented facility” (PAF-statuut). Een dergelijk besluit heeft een beperkte geldigheidsduur en kan worden ingetrokken. De kennisgevingen naar zo’n ‘vooraf goedgekeurde’ inrichting kunnen voor maximaal 3 jaar worden aangevraagd en goedgekeurd. De behandeling van de kennisgeving moet binnen de 7 werkdagen na de ontvangstbevestiging gebeuren (i.p.v 30 dagen). De goedkeuring zal enkel afgeleverd worden voor nuttige toepassing.

In bepaalde gevallen vragen de bedrijven om ook “niet-genoemde afvalstoffen” en groene lijst afvalstoffen op te nemen in het PAF-besluit. Dit kan voor zover het bedrijf effectief vergund is om deze afvalstoffen te mogen verwerken.

De behandeltermijn is max. 30 kalenderdagen na ontvangst van alle informatie. In de beslissing zal staan tot wanneer het PAF-statuut geldig is (meestal datum geldigheid milieuvergunning).

De lijst van vooraf goedgekeurde inrichtingen is te raadplegen in een publieke lijst.

Ook interessant voor u:
​​​​​​​Grensoverschrijdend afvaltransport EVOA

Team dossierbeheer

Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen