Welke EVOA-procedure moet ik volgen?

Procedure document bijlage VII

Procedure voor niet-gevaarlijke afvalstoffen (“groene lijst”) voor nuttige toepassing.


Deze procedure is enkel bestemd voor het overbrengen van:

  • niet-gevaarlijke, niet-gemengde afvalstoffen naar een EU-lidstaat of een OESO-land voor nuttige toepassing
  • ​​​​​​afvalstoffen die bestemd zijn voor laboratoriumanalyse (binnen de EU) en die niet meer dan 25 kilo wegen.

Wanneer afvalstoffen op deze manier worden overgebracht, sluit de opdrachtgever voorafgaand een juridisch bindend contract af met de ontvanger van de afvalstoffen voor de nuttige toepassing van deze afvalstoffen. Dit geldt niet voor afvalstoffen die bestemd zijn voor laboratoriumanalyse.

De bijlage VII, artikel 18 van de Verordening 1013/2006 is het modelformulier dat de begeleidende informatie bevat. De opdrachtgever maakt dit document op en overhandigt het aan de vervoerder van de afvalstoffen. Dit document vergezelt de afvalstoffen gedurende het traject van de producent tot de bestemming. Hieronder kunt u het document Bijlage VII downloaden.

Team dossierbeheer

Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen