Afval produceren, transporteren en verhandelen

Ik verhandel, makel of zamel afval in

Alle info voor inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars (IHM)

Vanaf 2023 wordt het identificatieformulier voor afvalstoffen digitaal. Dit heeft ook gevolgen voor u als vervoerder van afvalstoffen. Vraag tijdig aan uw opdrachtgever wat u hiervoor nodig heeft. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina identificatieformulieren
Hieronder vindt u meer informatie over afvalinzameling, afvaltransport, afval verhandelen en kwaliteitsborgingssystemen.