Ik verhandel, makel of zamel afval in

Registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar

Wie moet zich registreren en hoe.


Wie moet zich registreren als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar?

Wie afvalstoffen inzamelt, verhandelt of makelt die vanuit of binnen het Vlaamse Gewest worden getransporteerd, moet beschikken over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Dit betekent dat iedereen die regelingen treft voor transport van afvalstoffen geproduceerd door derden een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar moet hebben.

​​​​​​​Volgende actoren zijn uitgesloten van de registratieplicht als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar:

  • de leverancier van goederen die in kader van de terugnameplicht, van de aanvaardingsplicht of van vrijwillige terugname, ter gelegenheid van een levering van goederen, lege verpakkingen of afgedankte goederen naar zijn bedrijfsterrein of naar een inzamelpunt voor afgedankte goederen brengt;
  • de houder van afvalstoffen die in het kader van de terugnameplicht, de aanvaardingsplicht of een vrijwillige terugname de afvalstoffen terugbrengt naar zijn leverancier van soortgelijke goederen;
  • het kringloopcentrum of het hergebruikcentrum voor EEA, die een visuele voorselectie op herbruikbaarheid hebben ondergaan, vervoert naar een hergebruikcentrum voor EEA, met het oog op de voorbereiding voor hergebruik.

Gemeenten en verenigingen van gemeenten die huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen inzamelen, zijn van rechtswege geregistreerd als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

Kennisgevers worden beschouwd als geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor de transporten die gevat zijn door een goedgekeurde kennisgeving.

Als de inzamelaar, handelaar of -makelaar deze afvalstoffen zelf vervoert, moet hij ook beschikken over een registratie als vervoerder van afvalstoffen.


Hoe kan ik me registreren als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar?

U kunt zich gratis elektronisch registreren via het online registratieloket van de OVAM:

  • Maak een login aan als u die nog niet heeft.
  • Meld uw bedrijf aan met uw ondernemingsnummer (binnen België) of uw BTW-nummer (buiten België).
  • Kies nu opnieuw ‘Webloket registraties’ en meld uw bedrijf aan als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar.
  • Klik om de autorisatiecode aan te vragen.

De autorisatiecode wordt per post naar uw maatschappelijke zetel gestuurd. Zodra u ze ontvangt, volgt u de volgende stappen:

  • Ga naar het webloket.
  • Voor u inlogt, klikt u eerst op ‘registreer uw autorisatiecode’.
  • Geef de autorisatiecode in en klik op ‘registreer’.

U kunt zich nu registreren als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar.


Wanneer kan uw registratie als IHM geschorst worden?

Een ontoereikend kwaliteitsborgingssyteem, een negatief keuringsverslag van het kwaliteitsborgingssysteem, elk misbruik van de registratie en elke overtreding van de voorwaarden voor het inzamelen, handelen of makelen van afvalstoffen, kunnen leiden tot het schorsen van de registratie. In dat geval wordt uw bedrijf opgenomen in het register van geschorste registraties van inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars.
 

Zie ook

Team klantenbeheer transport