Grensoverschrijdend afvaltransport EVOA

In- en uitvoer van bepaalde afvalstromen

Import en export van specifieke afvalstromen zoals AEEA, bouw- en sloopafval, afgedankte voertuigen, dierlijke bijproducten, kunststoffen.