Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Exporteur-AEEA

Wil je elektrische apparaten naar het buitenland brengen? Hou dan zeker rekening met deze verplichtingen.


Ik wil apparaten naar het buitenland brengen, waar moet ik op letten?

LET OP: verstrengde regelgeving vanaf 1 januari 2025!

Vanaf 1 januari 2025 zal een exportban gelden voor alle AEEA naar niet-OESO-landen. Voor de export naar OESO-landen zal voor AEEA altijd een kennisgevingsplicht gelden. Klik hier voor een artikel ter verduidelijking. 

Afval of geen afval?

Het is aan de houder om aan te tonen dat het om volledig functionele toestellen gaat en dus niet om afvalstoffen. De controle hierop is zeer streng. Bij twijfel zijn de apparaten afvalstoffen. De toestellen moeten ook deugdelijk verpakt en gestapeld zijn.

Administratieve verplichtingen

Welke documenten zijn vereist bij de export van tweedehands apparaten?

Het transport moet vergezeld worden van een lijst van alle apparaten met hun unieke identificatie. Deze is gelinkt aan een uniek etiket op het toestel of op de verpakking. De lijst bevat een overzicht van de testen/beoordelingen (met resultaat) en/of reparaties die op elk apparaat gebeurden. De verantwoordelijke voor het transport moet gekend zijn en deze moet een verklaring ondertekenen dat het transport geen afvalstoffen bevat. Een overzicht van de vereiste documenten vindt u in het MB Hergebruikcriteria.

Welke documenten zijn vereist bij de export van AEEA als afvalstof?

Gezien AEEA in de meeste gevallen als gevaarlijk afval beschouwd wordt, is een kennisgeving verplicht. Meer informatie over de kennisgevingsprocedure vindt u hier.

Wat hou ik bij in een afvalstoffenregister?

Alle documenten die verband houden met een kennisgevingsdossier moeten volgens de Europese Regelgeving minimaal drie jaar bijgehouden worden. We raden echter aan deze documenten minimaal 5 jaar bij te houden.

Wat moet ik rapporteren aan wie?

Normaal rapporteert u jaarlijks voor 1 juli in BeWeee hoeveel afvalstoffen u het voorgaande jaar uitvoerde. U rapporteert hoeveel apparaten u in hergebruik bracht en hoeveel afvalstoffen u exporteerde. Indien u een overeenkomst afsloot met, of werkte in opdracht van een beheersorganisme, dan rapporteert u aan dit beheersorganisme. U hoeft geen hoeveelheden dubbel te rapporteren aan het beheersorganisme en aan BeWeee, maar u moet wel alles rapporteren. Let op: in de rapportering van de verwerkingsresultaten moet u aangeven hoeveel uiteindelijk werd hergebruikt, gerecycleerd, verbrand met E-recuperatie, vernietigd of gestort. U moet dus de verwerkingsresultaten van de bestemmingen verderop in de keten opvragen en deze verwerken in uw rapportering. Alle gerapporteerde cijfers moeten geverifieerd worden door een onafhankelijke keuringsinstelling geaccrediteerd volgens ISO17020. De verificatie van de cijfers voor en gerapporteerd aan een beheersorganisme gebeurt op kosten van dit beheersorganisme. De verificatie van cijfers die u aan BeWeee rapporteert dient u zelf te bekostigen. Een lijst van keuringsinstellingen geaccrediteerd volgens ISO17020 vindt u hier

Ook interessant voor u:

Beweee: de nationale rapporterinstool
Recupel: het beheersorganisme voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten
PV-Cycle: het beheersorganisme voor afgedankte zonnepanelen