Wetgeving cateringmateriaal

FAQ COVID-19 en duurzame events

Veelgestelde vragen rond het gebruik en de reiniging van herbruikbaar cateringmateriaal in COVID-tijden

Kan ik nog herbruikbaar cateringmateriaal gebruiken in COVID-tijden?

 

Door de Coronamaatregelen vinden er de komende maanden geen festivals of andere evenementen plaats. Maar organisatoren, lokale besturen en producenten denken nu al na over de periode na de gedwongen pauze.
Hygiëne en veiligheid staan bij de organisatie van evenementen altijd hoog op de agenda, maar krijgen nu nog extra aandacht. En dan is de vraag naar de veiligheid van herbruikbare bekers bij die heropstart ook logisch.

Het antwoord is duidelijk: Corona verandert niets aan het gebruik van herbruikbare bekers!

Herbruikbare materialen - of het nu gaat om bekers, glazen op café of borden op restaurant - moeten altijd grondig gereinigd worden. Dat was zo vóór de uitbraak van Corona en dat zal ook zo blijven in de periode erna.
Corona heeft dus geen invloed op het beleid ten aanzien van herbruikbare materialen. Bij het hanteren van een correcte hygiëne is het risico op besmetting minimaal. Zowel voor bekers die door externe firma's worden gereinigd als voor bekers die ter plaatse worden afgewassen blijven dezelfde regels gelden. De voedselveiligheid (bevoegdheid van het FAVV) is de verantwoordelijkheid van wie de drank in de beker aanbiedt. De autocontrolegidsen van het FAVV beschrijven algemene hygiëneprincipes die gevolgd moeten worden. Als een organisator van een evenement gebruik maakt van een externe firma, moet hij kunnen aantonen dat deze firma de wettelijke vereisten toepast. Bekers kunnen extern worden gereinigd in (industriële) wasstraten. Ook zij moeten de voedselveiligheid garanderen. Wanneer bekers ter plaatse worden afgewassen, moet zoals steeds de hygiëne gegarandeerd worden.  Het gebruik van heet en drinkbaar afwaswater, geschikte detergenten (voor het wassen van de bekers), een propere werkplek en goede persoonlijke hygiëne zijn noodzakelijk.

 

Hoe reinig ik herbruikbaar cateringmateriaal?

a) Algemene aandachtspunten

 • Zorg steeds voor een goede scheiding tussen vuile en propere afwas;
 • Voer na het reinigen een visuele controle uit en verwijder gebarsten, verkleurd of beschadigd cateringmateriaal;
 • Berg afgewassen materiaal zo snel mogelijk op en buiten het bereik van stof, contaminatie en liefst op een koele en dampvrije plaats;
 • Ontsmettingsmiddelen, biociden, gebruiken kan (het is niet verplicht om deze te gebruiken), maar alleen als deze geschikt zijn om met levensmiddelen in contact komen, voor het specifieke materiaal en de toepassing. Lees aandachtig de voorschriften van de fabrikant.

b) Industrieel afwassen:

Industrieel afwassen door een professionele dienstverlener verdient de voorkeur boven machinaal of manueel afwassen omwille van hygiëneredenen. Er is een ruim aanbod aan industriële afwasservices in Vlaanderen. U  kan hieronder een overzicht van professionele leveranciers downloaden.

c) Machinaal afwassen:

Na industrieel, verdient machinaal afwassen de voorkeur boven manueel afwassen. In een afwasmachine:

 • Is de temperatuur van het water hoger dan de temperatuur bij het manueel afwassen;
 • Kunnen specifieke reinigings- en spoelmiddelen gebruikt worden (efficiënter maar agressiever voor de handen);
 • Wordt het gebruik van vaatdoeken, sponsjes of borsteltjes vermeden;
 • Is de contacttijd met het water langer en bent u zeker dat resten van detergenten en spoelmiddelen bij het naspoelen degelijk afgespoeld zijn;
 • Is daarentegen wel een voorwas vereist.

Meer info over machinaal afwassen in G-023 van het FAVV deel 1 op p. 39/55.

 

d) Indien u er toch voor kiest om manueel af te wassen:

 • Houd de temperatuur van het afwaswater zo hoog mogelijk, dit is de maximale temperatuur die nog draaglijk is voor de handen;
 • Ververs het afwaswater geregeld;
 • Gebruik (ecologische) detergent. Deze dient voedingsgeschikt te zijn en niet agressief voor de herbruikbare bekers (vraag eventueel na bij uw leverancier welke detergenten geschikt zijn);

 • Doseer het detergent op de juiste manier (volgens de aanbevelingen van de producent);

 • Gebruik zachte sponsen. Harde borstels beschadigen de herbruikbare kunststoffen materialen (zowel polycarbonaat als polypropyleen);

 • Spoel na met drinkbaar en zo heet mogelijk water (net verdraagbaar voor de handen);

 • Gebruik altijd een afwasbak met gescheiden compartimenten voor de afwas en de naspoeling;

 • Hernieuw regelmatig het afwasmateriaal zoals sponsjes, borstels, vaatdoeken…;

 • Schik de afgewassen onderdelen zodanig, dat het uitlekken en drogen vlot kan verlopen;

 • Beperk het afdrogen met een handdoek tot een strikt minimum. Luchtdrogen verdient de voorkeur. Dit kan via een ‘piramidesysteem’: stapel het schone, natte cateringmateriaal op elkaar. Indien u handdoeken moet gebruiken, neem dan steeds propere handdoeken. Was ze na gebruik op 60°C. Laat ze niet drogen voor hergebruik;

 • Was uw handen alvorens afgewassen herbruikbaar cateringmateriaal aan te raken en beperk het tot een minimum;

 • Garandeer dat de afgewassen bekers droog en hygiënisch zijn alvorens ze op te bergen! Opgelet: kunststof droogt moeilijker dan glas of porselein. De kans op schimmelvorming bij manuele droging is daardoor groot. Drogen in vaatwaskorven of industrieel eindreinigen is sterk aanbevolen;

Meer info over reiniging van materiaal vindt u in het Praktijkhandboek autocontrole voor de B2C-sectoren van het FAVV op p.46.
Meer info over vaatwas van klein materiaal in G-023 van het FAVV deel 1 op p. 38-40/55.


Groen Event