De verschillende stappen van het onderzoeks- en saneringstraject

Gecombineerd oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek - OBBO

Om de procedure te verkorten, kan het interessant zijn een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek te combineren (OBBO). De bodemsaneringsdeskundige perkt dan de verontreiniging, aangetroffen in het oriënterend bodemonderzoek, meteen af met bijkomende boringen of peilbuizen.


Wat is een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek?

Om de procedure te verkorten, kan het interessant zijn oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO) te combineren. In dat geval kan de bodemsaneringsdeskundige de verontreiniging, aangetroffen in het oriënterend bodemonderzoek, meteen afperken met bijkomende boringen of peilbuizen. Vervolgens gaat de deskundige na of er een saneringsnoodzaak is voor de verontreiniging. De resultaten worden in een rapport van gecombineerd OBBO aan de OVAM bezorgd.

Hoe een OBBO uitvoeren?

Een bodemsaneringsdeskundige type 2 moet het gecombineerd OBBO uitvoeren. De deskundige doet dit volgens de  standaardprocedure van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek.

Beoordeling van een OBBO door de OVAM

De OVAM toetst het rapport aan haar voorschriften en beslist binnen de 60 dagen na het indienen of het voldoet. Indien nodig vraagt ze aanvullingen. Zo waakt ze over de kwaliteit van de dienstverlening die de bodemsaneringsdeskundigen aan hun klanten leveren.

Communicatie

Moet u een bodemonderzoek of bodemsanering laten uitvoeren?
Denk er aan om omwonenden en gemeente tijdig en helder te informeren. Zo creëert u draagvlak in plaats van onrust en verloopt het een stuk soepeler.

Publicaties

Team klantenbeheer - bodem