Mijn grond is een risicogrond: wat nu?

Waar vindt u een bodemsaneringsdeskundige?

Studiebureau's of zelfstandige personen, actief in de sector van bodemonderzoek en -sanering, kunnen een erkenning aanvragen bij de OVAM. Er zijn twee types van deskundigheid.


Welke erkende bodemsaneringsdeskundige kunt u kiezen?

Een bodemsaneringsdeskundige van type 1 kan de volgende taken uitvoeren in het kader van het Bodemdecreet:

 • oriënterende bodemonderzoeken uitvoeren en opstellen;
 • voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen voorstellen en uitvoeren als deze maatregelen geen grondwateronttrekking omvatten;
 • technische verslagen opstellen;
 • een studie van de ontvangende grond opstellen;
 • evaluatierapporten na een schadegeval opstellen.
Een bodemsaneringsdeskundige van type 2 kan dezelfde taken uitvoeren als een bodemsaneringsdeskundige van type 1 en mag bovendien ook:
 • beschrijvende bodemonderzoeken uitvoeren en opstellen;
 • bodemsaneringsprojecten en beperkte bodemsaneringsprojecten opstellen;
 • bodemsaneringswerken en nazorg leiden;
 • eindevaluatieonderzoeken opstellen;
 • siteonderzoeken uitvoeren;
 • voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen voorstellen en uitvoeren;
 • gebruiks- en bestemmingsbeperkingen voorstellen;
 • waterbodemonderzoeken uitvoeren;
 • een individueel bodempreventie- en bodembeheerplan opmaken.
Via onderstaande knoppen kunt u per type van erkenning een actuele lijst met bodemsaneringsdeskundigen oproepen.

Bodemsaneringdeskundigen op kaart

Via deze kaart kunt u een erkende bodemsaneringsdeskundige zoeken. Via het vergrootglas rechts bovenaan, kunt u uw zoekopdracht verfijnen. Indien uw zoekopdracht resultaten buiten België toont, plaatst u een spatie en BE na uw zoekopdracht. De zoekresultaten worden daardoor beperkt tot België.

Heeft u een klacht over een erkende bodemsaneringsdeskundige?

Contacteer dan eerst de bodemsaneringsdeskundige zelf.
Wordt u met uw klacht niet geholpen door de bodemsaneringsdeskundige dan kunt u de OVAM contacteren via onderstaande contactgegevens.

Lijsten per type

Contactinformatie

Team Integraal Kwaliteitsbeheer