Waar vindt u een bodemsaneringsdeskundige?

Lijst van erkende bodemsaneringsdeskundigen type I

Hier vindt u de bodemsaneringsdeskundigen met een erkenning type I. Zij mogen een aantal stappen uitvoeren of begeleiden binnen het Bodemdecreet.


Waarvoor kunt u een bodemsaneringsdeskundige type I aanstellen?

Een bodemsaneringsdeskundige van type 1 kan de volgende taken uitvoeren in het kader van het Bodemdecreet:

  • oriĆ«nterende bodemonderzoeken uitvoeren en opstellen;
  • voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen voorstellen en uitvoeren als deze maatregelen geen grondwateronttrekking omvatten;
  • technische verslagen opstellen;
  • een studie van de ontvangende grond opstellen;
  • evaluatierapporten na een schadegeval opstellen.
Ziet u een bodemsaneringsdeskundige met een * achter de naam? Deze bodemsaneringsdeskundige kan geen rechtsgeldige verslagen bij de OVAM indienen omdat hij niet beschikt over een persoon met de vereiste handtekeningsbevoegdheid. 

Team Integraal Kwaliteitsbeheer