Eenheidsreglement (EHR) gerecycleerde granulaten

Gereinigd puin van centrum voor grondreiniging

Onder enkele voorwaarden kan gewassen/gereinigd puin kan als LMRP worden afgevoerd naar een breker.


Gewassen/gereinigd puin kan als LMRP worden afgevoerd naar een breker onder de volgende voorwaarden:

  • het gereinigd puin is afkomstig van een vergunde inrichting voor de reiniging van afvalstoffen die beschikt over kwaliteitsborgingsysteem (KBS) VLAREMA grondstoffen met externe certificatie conform het VLAREMA.

  • de afleveringsbon moet aantonen dat het puin voldoet aan de eisen van artikel 2.3.2.1 van het Vlarema.

Artikel 2.3.2.1 van het VLAREMA vermeldt de milieuhygiƫnische eisen waaraan het puin moet voldoen. Dit zijn de controles op de chemische verontreiniging, de fysische verontreiniging en de verontreiniging met asbest.
Op die manier heeft de breker zekerheid over de kwaliteit van het aangevoerde gereinigd puin.
Gereinigd puin dat niet voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden mag niet naar een puinbreker worden afgevoerd, ook niet als HMRP.


Team bouw