Bodemkwaliteit versterken via bodemzorg

Gezond tuinieren

Niet elke grond is geschikt om een moestuin te beginnen of een kippenren aan te leggen. Lokale of diffuse verontreiniging kan voor gezondheidsrisico's zorgen. Bekijk daarom onze tips.


Is uw tuinbodem geschikt voor een moestuin of kippenren?

Tuinieren in de eigen moestuin of in een samentuin zit in de lift. Steeds meer mensen ontdekken het plezier van het kweken van eigen groenten of het houden van kippen. Het is goedkoop, gezond en draagt bij aan een duurzame levensstijl. Bij de aanleg van een moestuin houdt u best rekening met een aantal praktische zaken, zoals onder meer ligging en vruchtbaarheid van de bodem,. 

Voor gezonde groenten en eieren is echter niet elk lapje grond geschikt om een moestuin te beginnen of een kippenren aan te leggen. Lokale of diffuse milieuverontreiniging kan voor gezondheidsrisico's zorgen. Hoe weet u of uw grond vervuild is? Over welke stoffen gaat het dan? Hoe beperkt u de impact?

Op de website www.gezonduiteigengrond.be vindt u een leidraad om na te gaan of uw tuingrond geschikt is. U vindt er richtlijnen over de inrichting van de tuin, hoe u verontreiniging vermijdt, en in welke gevallen het aangewezen is een bodemanalyse uit te voeren.

Analyse van uw tuinbodem en adviezen

Indien u het advies krijgt een bodemanalyse te laten uitvoeren, of indien u twijfelt of uw grond geschikt is, volg dan de praktische richtlijnen over het nemen van het bodemstaal, en het kiezen van een labo. U ontvangt een gedetailleerd advies na het invullen van de laboresultaten in de webtool.

Deze adviezen en richtlijnen vallen buiten het kader van de uitvoering van het bodemdecreet. Ze geven gebruikers van een tuin info over de mogelijkheden om er gezonde groenten te telen of kippen te houden.

Voor de erkende bodemsaneringsdeskundingen werden richtlijnen opgesteld hoe een moestuinonderzoek best aangepakt wordt. 

De OVAM voerde ook een studie uit naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging in Vlaamse volks- en samentuinen. 

kippen tuinbodem
Responsive Image
Meer info
Kijk op voor Praktijkgids voor gezond tuinieren concrete tips & tricks

Bodembeheer