Wetgeving cateringmateriaal

Handhaving op de wetgeving cateringmateriaal

Wie handhaaft welk evenement en hoe?


Wie kan handhaven?

De afdeling Handhaving van het departement Omgeving voor grote evenementen
Evenementen die volgens VLAREM ingedeeld zijn als klasse 1 bedrijf worden door afdeling Handhaving van het departement Omgeving gecontroleerd. 
De lokale overheid voor kleinere evenementen
De lokale overheid staat in voor de handhaving op kleinere evenementen op haar grondgebied. Overeenkomstig artikel 34 §1 Milieuhandhavingsbesluit heeft de lokale toezichthouder een volledige bevoegdheid voor inrichtingen klasse 2 en 3.
De vergunning/toelating voor deze kleine evenementen wordt ook aangevraagd bij het lokale bestuur, waardoor het lokaal bestuur goed op de hoogte is over welke evenementen doorgaan.

Lokale toezichthouders met een bekwaamheidsbewijs “toezichthouder milieuhandhaving” hebben het mandaat om controles uit te voeren op de wetgeving cateringmateriaal op evenementen. Dit kunnen gewestelijke toezichthouders, provinciale toezichthouders, gemeentelijke toezichthouders, intergemeentelijke toezichthouders, toezichthouders van de politiezones en contractuele toezichthouders zijn.

Ondersteuning voor lokale toezichthouders

Om de handhaving op de wetgeving cateringmateriaal op te voeren, ondersteunt de OVAM de lokale toezichthouders met een ‘Leidraad bij de handhaving op de wetgeving cateringmateriaal’ en een model-aanmaning (zonder pv).
Een antwoord op  vragen zoals  ‘wat is het toepassingsgebied?’, ‘wat is een evenement?’, ‘wat is een evenement georganiseerd door de overheid?’, ‘wat is een evenement niet georganiseerd door de overheid?’, ‘wat zijn bereide voedingsmiddelen’, ‘wat zijn dranken’?,… vindt u in het interpretatiedocument. Voor snelle antwoorden, kan u een visuele voorstelling van de interpretatie raadplegen via de beslissingsbomen:

•    Beslissingsboom evenementen;
•    Beslissingsboom interne/eigen werking overheid;
•    Beslissingsboom drank;
•    Beslissingsboom bereide voedingsmiddelen (enkel voor Vlaamse overheden en lokale besturen).

Waarop handhaven?

Verbod op het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen en 95% gescheiden inzameling voor recyclage van PET en blik (Art. 5.3.12.1 VLAREMA)
Bij evenementen, niet georganiseerd door de Vlaamse overheid of een lokaal bestuur
​​​​​​​
Wat zegt de wetgeving? Alle wegwerprecipiënten zoals bekers, éénmalig glas en drankkartons die de eventorganisator finaal serveert aan de gebruiker, zijn verboden. Het verbod is geldig in alle zones van het evenement en in elke situatie. Er wordt geen onderscheid gemaakt omtrent de wijze van aanbieding (gratis of tegen betaling) en het type eindgebruiker (bezoekers, medewerkers of artiesten). Enkel PET-flesjes en blikjes worden nog tot 31 december 2024 toegestaan op voorwaarde dat er een inzamelsysteem is dat 95% inzameling voor recyclage garandeert.
​​​​​​​

Verbod om drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik en het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik (Art. 5.3.12.2 VLAREMA)
Voor de Vlaamse overheid en lokale besturen tijdens hun eigen werking en op door hen georganiseerde evenementen

Wat zegt de wetgeving? Sinds 1 januari 2020 is het voor de Vlaamse overheid en lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Sinds 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.
De Vlaamse overheid mag dus helemaal geen éénmalige recipiënten gebruiken voor het serveren van drank en bereide voedingsmiddelen, ook geen PET flesjes en blik.
 

90% inzameling voor hergebruik bij gebruik van herbruikbare recipiënten en herbruikbaar cateringmateriaal (Art. 5.3.12.4 VLAREMA)
Bij alle evenementen en de eigen werking van de Vlaamse overheid en lokale besturen

Wat zegt de wetgeving? Bij het gebruik van herbruikbare recipiënten en herbruikbaar cateringmateriaal is het verplicht om in een systeem te voorzien dat garandeert dat minstens 90% van deze recipiënten en dit cateringmateriaal wordt ingezameld voor hergebruik. Bij evenementen is dit de verantwoordelijkheid van de eventorganisator.

Lees hier alles over de wetgeving.
​​​

Uitzonderingen

De minister kan uitzonderingen toekennen via een ministerieel besluit.
Stelt u vast dat de organisator de wetgeving rond cateringmateriaal niet naleeft tijdens de controle van een evenement? Vraag de organisator naar een ministerieel besluit dat een uitzondering voorziet voor het evenement. Indien er geen ministerieel besluit is, moet de wetgeving gevolgd worden.
 

Uitzonderingen in 2023 (Art. 5.3.12.1 VLAREMA)
Voor evenementen, niet georganiseerd door de Vlaamse overheid of een lokaal bestuur

Voor evenementen georganiseerd in 2023 kan de minister uitzonderingen voorzien op het verbod op het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen, als de eventorganisator kan aantonen dat ondanks tijdige en behoorlijke inspanningen voor een bepaald evenement er onvoldoende capaciteit aan herbruikbare recipiënten en/of wasfaciliteiten beschikbaar is.
​​​​​​

Uitzonderingen wegens geen milieuwinst (Art. 5.3.12.3 VLAREMA)
​​​​​​​
Voor alle evenementen en de eigen werking van de Vlaamse overheid en lokale besturen

De minister kan uitzonderingen voorzien op artikel 5.3.12.1 en 5.3.12.2 als het verbod in kwestie voor bepaalde types cateringmateriaal in bepaalde toepassingen niet zal leiden tot milieuwinst.