Controle op het terrein

Meer informatie voor de Toezichthouder

Het Milieuhandhavingsdecreet voorziet in een aantal specifieke handhavingsinstrumenten.

Het Milieuhandhavingsdecreet voorziet in een aantal specifieke handhavingsinstrumenten wanneer er bepaalde milieu-inbreuken (Verslag van vaststelling) en/of milieumisdrijven (proces-verbaal) worden vastgesteld.
Wat is het verschil tussen een milieu-inbreuk en een milieumisdrijf? Dat leest u hier
De toezichthouders van de OVAM voeren specifieke handhavingsopdrachten uit. Daarnaast zet de OVAM haar samenwerking met andere inspectiediensten, politie, gemeenten verder en optimaliseert ze deze.

Bij vaststellingen van het illegaal achterlaten, illegaal beheer of verbranden van afvalstoffen maakt u een Proces Verbaal op waarin u verwijst naar artikel 12 §1 van het materialendecreet. Dit PV kan u digitaal overmaken aan handhaving@ovam.be conform artikel 58 §4 en §5 van het milieuhandhavingsbesluit.

Via onderstaande links kan u meer informatie vinden over thema’s die voor OVAM zeer belangrijk zijn maar waarvoor ze geen toezichtsbevoegdheden heeft.

Ook interessant voor u


Team terreincontrole