Regelgeving inzamelen van restafval bij bedrijven

Registreren van non-conformiteiten

Als u sorteerfouten waarneemt in het bedrijfsrestafval, moet u deze bijhouden in een register en informeert u de klant hierover. Dit register heet het non-conformiteitenregister. U kunt gebruik maken van het centrale OVAM register of zelf een register bijhouden.


Het non-conformiteitenregister

Wanneer u visuele controles doet op het restafval van uw klanten, zal u op sorteerfouten botsen. Deze sorteerfouten moeten bijgehouden worden in een non-conformiteitenregister. In dat register noteert u minstens volgende gegevens:  
 
  • De datum van de non-conformiteit;
  • De naam en het ondernemingsnummer van de afvalstoffenproducent waarbij de non-conformiteit werd opgesteld;
  • Het vestigingsnummer of ophaaladres van de afvalstoffenproducent waarbij de non-conformiteit werd opgesteld;
  • Een duidelijke omschrijving van de non-conformiteit, met minstens een beschrijving van de afvalstoffen die zijn waargenomen en die onder de sorteerplicht vallen.
  • Indien u restafval van klant weigert, moet ook deze weigering expliciet vermeld worden in het register.
Door dit non-conformiteitenregister bij te houden kan u zelf opvolgen welke klanten geregeld sorteerfouten maken en hen hierop aanspreken.
 

U kunt ervoor kiezen zelf dit register bij te houden. U moet dan wel gebruik maken van het sjabloon dat u op deze pagina kunt downloaden. De non-conformiteitenregisters kunnen op elk moment opgevraagd worden door de OVAM of door een handhaver.

De OVAM heeft ook zelf een systeem ontwikkeld, het ‘centraal’ non-conformiteitenregister. De OVAM heeft dit webloket ontwikkelt ter ondersteuning van de IHM’s. Anderzijds is deze informatie nuttig om gerichter te kunnen handhaven op de bronsortering bij afvalproducenten. Als IHM kunt u via dit centraal systeem non-conformiteiten manueel één voor één ingeven, meerdere meldingen opladen via een csv-bestand of zelfs via een interface grotere datasets met non-conformiteiten automatisch doorsturen.

Indien u na een ophaalronde de sorteerfouten meldt in het centraal non-conformiteitenregister van de OVAM, mag u deze vrachten onmiddellijk afvoeren naar een afvalverbrandingsinstallatie.
Om van start te gaan met het centraal register, kunt u terecht in het  centraal non-conformiteitenregister.

Heeft u geen toegang? Dan kan de persoon die binnen uw bedrijf verantwoordelijk is voor de OVAM loketten, u toegang geven. Op de algemene inlogpagina vindt u meer informatie en een handleiding. Als er geen verantwoordelijke is, kunt u via dit contactformulier, door te kiezen voor ’Hoe een gebruiker toevoegen?’, een aanvraag doen om ook toegang te krijgen tot het centraal non-conformiteitenregister.

Indien u wenst gebruik te maken van de interface om automatisch uw eigen IT-systeem te linken met het centraal register in functie van het doorsturen van grotere datasets, neemt u contact op met de OVAM via het contactformulier hieronder. Ook met andere vragen kunt u hier terecht.

Contactformulier voor vragen rond de inzameling van bedrijfsrestafval