Asbest herkennen

Hoe asbest herkennen?

Op deze pagina vindt u alle info terug over hoe u asbest kan herkennen.


Om te controleren of een gebouw of een materiaal asbest bevat, schakelt u best een erkend asbestlabo of een expert in. Er bestaan ook trucjes om asbest zelf te herkennen. Komt het materiaal uit een gebouw met een asbestinventaris? Dan vindt u daarin de nodige informatie.


Asbestlabo of expert inschakelen


Wilt u weten of een materiaal in uw omgeving asbest bevat? Doe dan een beroep op een erkend asbestlabo. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of een materiaal asbesthoudend is of niet. Hou rekening met de volgende zaken:

  • Een analyse kost ongeveer €40.

  • Informeer bij het labo hoe u op een veilige manier een staal van het materiaal kunt aanleveren. Lukt dat niet, dan komt het labo zelf een staal nemen.

Experts kunnen veel asbesttoepassingen ook visueel herkennen, bijvoorbeeld golfplaten en leien in asbestcement. In dat geval is er geen laboanalyse nodig. De meeste experts werken bij een erkend asbestlabo.

In de toekomst zullen experts in Vlaanderen een erkenning kunnen krijgen als ‘gecertificeerde asbestdeskundige’. De OVAM bereidt de invoering hiervan voor met de sector. Een gecertificeerde asbestdeskundige is bekwaam in het herkennen en beoordelen van asbesttoepassingen. Hij of zij zal in de toekomst ook instaan voor de opmaak van een asbestinventaris bij de verkoop van een woning of gebouw.  

Asbest zelf herkennen


Controleert u liever zelf of een materiaal asbest bevat? Dan kunt u enkele trucjes gebruiken. Raadpleeg bijvoorbeeld het productiejaar, bekijk de textuur of doe de vlamtest. Let wel op: deze hulpmiddelen zijn minder nauwkeurig. Als u zeker wilt weten of u met asbest te maken hebt, schakelt u altijd beter een asbestlabo of een expert in. Komt het materiaal uit een gebouw met een asbestinventaris? Dan vindt u daarin alle nodige informatie.

Nuttige documenten:


Op het youtube-kanaal van de OVAM vindt u nog meer video's over asbest herkennen. 

Raadpleeg het productiejaar


Het productiejaar van een materiaal kan u een eerste aanwijzing geven over de mogelijke aanwezigheid van asbest. Ook plannen, facturen, technische fiches en andere gegevens van de fabrikant kunnen nuttig zijn.
  • Werd het materiaal geproduceerd of geplaatst tussen 1945 en 2001? Dan is de kans reëel dat het asbest bevat. Dat geldt zeker voor toepassingen geproduceerd tussen 1955 en 1985.

  • Een dak of gevelbekleding uit kunstleien of golfplaten geplaatst voor 1990 bevat altijd asbest.

Leien of golfplaten zonder asbest herkent u aan de vermelding ‘N’ of ‘NT’ (New Technology). Asbestvrije golfplaten hebben ook altijd een verstevigingsbandje. Meer informatie over het herkennen van asbestcementen daken en gevels vindt u hier.

Bekijk de textuur van het materiaal

Golfplaten in asbestcement met een gewafelde textuur, lijkt op honingraat

Golfplaten in asbestcement met een gewafelde textuur (honingraat)

U kunt asbest ook herkennen door de textuur van een materiaal te bekijken. Let op de volgende zaken:
  • De meeste plaatmaterialen in asbestcement hebben een gewafelde structuur in de vorm van een honingraat. Ze bestaan meestal ook uit meerdere lagen.
  • Toepassingen in asbestcement hebben vaak ‘asbestbloemen’: witte vlekken verspreid over het oppervlak. Die vlekken wijzen op de aanwezigheid van asbest.
  • Op plaatsen waar het materiaal gebroken of verweerd is, kunt u asbestvezelbundels vaak met het blote oog zien.

De vlamtest doe je beter niet 


Vroeger werd ook al eens gezegd om een vuurtest of vlamtest te doen. Maar de test is niet betrouwbaar en leidt tot foute identificaties. Betrouw dus nooit op een vlamtest om belangrijke beslissingen te nemen, zoals verbouwen of afbreken.  

De vlam- of vuurtest is een alternatieve, snelle ‘asbesttest’, waarbij men een stuk materiaal met een vezelbundel vb. breukvlak van een asbestplaat, boven een vlam houdt. De idee is dat asbestvezels inert zijn en dus niet branden. Gloeien de vezels alleen maar, en branden ze niet op door de vlam? Dan is de kans groot dat het om asbest gaat. Vezels die niet van asbest zijn, zullen door de vlam uiteenvallen of druppels vormen.  

De kans bestaat dat er andere brandbare vezels op of in het asbestverdacht materiaal zitten. Bij een vlamtest zullen deze vezels wel branden. Zo riskeert u een foutieve conclusie te maken dat het zou gaan om asbestvrij materiaal. Andersom kunnen er ook andere minerale (onbrandbaar) vezels in zitten, waardoor foutief geconcludeerd zou worden dat het om asbesthoudend materiaal gaat. Om zeker te zijn, doet u beter een beroep op een erkend asbestlabo of een expert. 
 

Asbestinventaris


Als een gebouw over een asbestinventaris. beschikt, is dat uiteraard uw beste bron van informatie. De inventaris beschrijft alle asbesthoudende materialen die in het gebouw voorkomen en doet een uitspraak over hun toestand. Het geeft ook adviezen voor een juist beheer of een correcte verwijdering. Alleen een recente asbestinventaris, opgemaakt door een bekwame expert, is betrouwbaar. Momenteel moeten alleen werkgevers een asbestinventaris laten opmaken voor gebouwen waarin ze werknemers tewerkstellen.

Tegen 2032 zal elk gebouw in Vlaanderen over een asbestinventaris moeten beschikken. Om een gebouw te verkopen zal u in de toekomst een asbestsattest. moeten voorleggen. De OVAM zal zo’n attest afleveren op basis van een correcte asbestinventaris, opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige


Team asbestafbouw