Waar te raadplegen?

Inzage dossiers

Er zijn een groot aantal bodemdossiers bij de OVAM beschikbaar.


Er zijn een groot aantal bodemdossiers bij de OVAM beschikbaar. Als u een blik werpt op het geoloket, kunt u dit beamen.

Bij de aflevering van de documenten moet de OVAM rekening houden met de AVG regelgeving (GDPR). Daardoor is het mogelijk dat niet alle informatie kan vrijgegeven worden.

Digitale informatie opvragen

Een bodemdossier bevat één of meerdere rapporten. Een aantal bodemrapporten zijn publiek beschikbaar. U kunt deze raadplegen en gratis downloaden via het webloket.

Is het rapport niet publiek beschikbaar? Dan kunt de digitale versie van dit rapport (pdf-formaat) bij de OVAM opvragen door dit formulier in te vullen. 

Wanneer u digitale informatie opvraagt, hanteren we onderstaand tarief:

  • Elk digitaal rapport in pdf-formaat kost 50 euro.
  • Vraagt u bijvoorbeeld de rapporten van een oriënterend bodemonderzoek en een beschrijvend bodemonderzoek? Dan betaalt u 100 euro.

Het dossiernummer kunt u opzoeken via het geoloket

Inzage van dossiers

Het is momenteel niet mogelijk om dossiers in te kijken bij de OVAM. 

Berekening van de werkuren

Artikel 218 van het Vlarebo vermeldt dat het bedrag van retributie voor specifieke informatie gelijk is aan de kosten om de gevraagde informatie te verstrekken. De retributie wordt bepaald door de OVAM na beoordeling van de ontvankelijkheid van de vraag tot maatwerk. Voor de berekening van de kosten doet de OVAM een zo realistisch mogelijke inschatting van het aantal werkuren en vermenigvuldigt die met het uurtarief van de in te zetten personeelsleden.

De gemiddelde uurtarieven van de personeelsleden zijn:

  • niveau A: 55,66 euro;
  • niveau B: 36,30 euro;
  • niveau C: 33,82 euro;
  • niveau D: 27,94 euro.

Deze tarieven zijn gebaseerd op de uurlonen van het personeel op 1 februari 2022 en worden indien nodig nog geïndexeerd.

Team klantenbeheer - bodem