Bedrijfsafval sorteren

Sorteerverplichting voor keukenafval en etensresten

Sinds 2021 moesten al heel wat bedrijven (zoals horeca, zorginstellingen, …) verplicht keukenafval en etensresten sorteren. Vanaf januari 2024 geldt deze verplichting voor alle bedrijven, ongeacht of er eten geserveerd wordt of niet.


Alweer een verplichting? Misschien, maar één met ook enkele voordelen:

  • Er gaat minder voedsel verloren;
  • We beperken het restafval dat verbrand moet worden;
  • Keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval gaan niet verloren: we maken er compost en biogas mee;
  • Het biogas zetten we om in groene energie voor gezinnen en bedrijven;
  • De compost gebruiken we voor een gezondere bodem.
Hoe begin ik daar nu aan?

Sorteren bij bedrijven is verplicht en bij een inspectie riskeert u een boete.   Hierbij enkele stappen die u kan ondernemen om deze verplichting binnen uw bedrijf in te voeren. 

  • Neem contact op met uw gemeente of met uw private inzamelaar voor een geschikte afzet- of rolcontainer om uw keukenafval en etensresten in te verzamelen. 
  • Bekijk ook welke inzamelfrequentie meest tegemoetkomt aan de hoeveelheden keukenafval die u produceert. 
  • Zorg voor goede afvalbakken op de werkplek, in de eetplaats en de keuken waarin uw mensen hun keukenafval en etensresten kunnen gooien. Neem hiervoor contact op met uw inzamelaar of uw gemeente, of koop zelf afvalbakken.
  • Informeer en communiceer naar personeel: zorg ervoor dat u duidelijk uitlegt aan het personeel dat u start met dit sorteerproject en geef bij de containers duidelijk aan wat er al dan niet in de container past.
  • Het is ook belangrijk dat de verantwoordelijke voor het leegmaken van de afvalbakken op de hoogte is van de veranderingen inzake afval sorteren. Bespreek deze verandering met de betrokken medewerkers en zorg ervoor dat hij/zij zeer goed weet in welke container de zakken/bakken met etensresten en keukenafval mogen.

Wist u trouwens …
dat we van de wekelijkse etensresten van een gemiddeld bedrijf 20 kg compost kunnen maken? Of twee gezinnen een hele dag van groene stroom kunnen voorzien?
Bijkomende informatie kan u raadplegen via de FAQ
 

Wat mag er allemaal in mijn container?

Wat verstaan we onder keukenafval en etensresten en wat hoort er niet in? 

sorteerwijzer keukenafval

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip: download hier de sorteerwijzer en hang hem op boven de container als geheugensteuntje. 

Waarom doen we dit eigenlijk?

Als we samen ons keukenafval en etensresten inzamelen, heeft dat alleen maar voordelen voor u, uw organisatie en ons milieu.

1.  We verminderen de hoeveelheid restafval
Vandaag zit er nog te veel keukenafval en etensresten in het restafval van bedrijven. Dit betekent dat er bruikbaar afval (voor groene energie en compost) verdwijnt in de verbrandingsovens. Met een aparte inzameling willen we dit vermijden. Het selectief inzamelen van keukenafval draagt dus mee bij tot onze klimaatdoelstellingen.

2.  We produceren méér biogas en compost
Door vergisting van keukenafval en etensresten produceren we biogas. Dit kunnen we omzetten in warmte of elektriciteit. Of we kunnen het opwerken tot aardgas en leveren aan het aardgas- en elektriciteitsnet.
Een restproduct van biogasproductie is digestaat of ‘compost’. Het bevat water, levende en dode organismen, mineralen en niet-vergiste mestfractie. Compost stimuleert het bodemleven, verbetert de bodemstructuur en zorgt voor minder bodemerosie.
 

Hoe kan het nog beter?

Om het milieu nog minder te belasten, produceren we best zo weinig mogelijk voedselafval. In Vlaanderen was er tijdens de afgelopen meetperiode* 883 740 ton aan voedselverlies. Van dit aantal wordt 73 % ingezameld en gevaloriseerd, maar nog 27 % wordt grotendeels verbrand via het restafval. 

Zorg er dus voor dat u voedselafval vermijdt. Selectieve inzameling is een belangrijke sleutel om het voedselverlies probleem aan te pakken. Maar als bedrijf kan u nog verder gaan door voedselverlies zoveel mogelijk te voorkomen op de werkvloer. Neem een kijkje op www.dekostwinners.be en laat u inspireren door de vele voorbeelden van andere bedrijven en hoe zij de strijd tegen voedselverlies aangaan.   

En neem zeker ook een kijkje op Cirkeltips voor de optimalisatie van uw afval- en materialenbeheer.

*Monitor voedselverlies 2020.
 

 

 

Ga aan de slag met ons communicatiemateriaal

Responsive Image
Om u en uw bedrijf te helpen bij de selectieve inzameling van keukenafval en etensresten, bieden we u het communicatiemateriaal hieronder aan. Het is er voor u. Gebruik het om uw leden, klanten, medewerkers, collega’s, … te informeren.

U vindt hieronder bestanden in lage resolutie. Wilt u zelf een folder of een affiche drukken? Dan bezorgen wij u graag het bestand in hoge resolutie.
Vraag uw HR-bestand aan via communicatie@ovam.be.

Team Bio