Bedrijfsafval sorteren

Sorteerverplichting voor keukenafval en etensresten

Sinds 2021 moeten een heel aantal bedrijven verplicht biogas en compost produceren. Of eigenlijk gewoon keukenafval en etensresten sorteren. Dat biogas en ook compost, daar zorgen wij wel voor.


Alweer een verplichting? Misschien, maar dan wel eentje met alleen maar voordelen! Want als we er samen werk van maken, gaan we er allemaal op vooruit:

 • Er gaat minder voedsel verloren.
 • We beperken het restafval dat verbrand moet worden.
 • Keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval gaan niet verloren: we maken er compost en biogas mee.
 • Het biogas zetten we om in groene energie voor gezinnen en bedrijven.
 • De compost gebruiken we voor een gezondere bodem.

Het enige wat u moet doen? Gewoon vanaf nu uw keukenafval en etensresten verzamelen in een aparte container.

 

Wat moet ik concreet doen?

Serveert u warme maaltijden? Dit verwachten we concreet van u!

De ‘verplichting’ om keukenafval en etensresten selectief in te zamelen, geldt vanaf 2021 voor bepaalde organisaties die minstens één keer per week warme maaltijden bereiden of serveren. Valt uw organisatie binnen een van de onderstaande categorieën? En hebt u véél keukenafval en etensresten? Ontdek dan snel onze informatie op maat en help mee!

Hoe begin ik daar nu aan?

Mee sorteren?
Dat gaat makkelijk in 1, 2, 3!

Sorteren is vanaf 2021 verplicht en bij een inspectie riskeert u een boete. Maar het is ook gewoon een verstandige en voordelige keuze. Uw afvalverzamelaar bekijkt samen met u hoe u dit het best aanpakt. Maar we vatten het even samen …

Stap 1

Verzamel keukenafval en etensresten in een aparte container.

 • Neem contact op met uw gemeente of met uw private inzamelaar voor een geschikte afzet- of rolcontainer om uw keukenafval en etensresten in te verzamelen.
 • Zorg voor goede afvalbakken op de werkplek, in de eetplaats en de keuken waarin uw mensen hun keukenafval en etensresten kunnen gooien. Neem hiervoor contact op met uw inzamelaar of uw gemeente, of koop zelf afvalbakken.


Stap 2

Klaar!

Er biogas en compost van maken, daar zorgen wij wel voor.

Wist u trouwens …
dat we van de wekelijkse etensresten van een gemiddeld bedrijf 20 kg compost kunnen maken? Of 2 gezinnen een hele dag van groene stroom kunnen voorzien?

Maak er vandaag nog samen werk van! Contacteer uw afvalinzamelaar >>

 

Wat mag er allemaal in mijn container?

Uw container staat klaar? Kijk wat hij lust en wat liever niet! Juist sorteren is biogas en compost produceren. Dus willen we zeker zijn dat alleen de geschikte afvalstromen in uw container terechtkomen. Wat verstaan we onder keukenafval en etensresten en wat hoort er niet in? Kijk zelf:

 

Waarom doen we dit eigenlijk?

Waarom keukenafval en etensresten sorteren? Omdat het samen werkt.

Als we samen ons keukenafval en etensresten inzamelen, heeft dat alleen maar voordelen voor u, uw organisatie en ons milieu.

1.  We verminderen de hoeveelheid restafval
Vandaag zit er nog te veel keukenafval en etensresten in het restafval van bedrijven. Dit betekent dat er bruikbaar afval (voor groene energie en compost) verdwijnt in de verbrandingsovens. Met een aparte inzameling willen we dit vermijden.

2.  We produceren méér biogas en compost
Door vergisting van keukenafval en etensresten produceren we biogas. Dit kunnen we omzetten in warmte of elektriciteit. Of we kunnen het opwerken tot aardgas en leveren aan het aardgas- en elektriciteitsnet.
Een restproduct van biogasproductie is digestaat of ‘compost’. Het bevat water, levende en dode organismen, mineralen en niet-vergiste mestfractie. Compost stimuleert het bodemleven, verbetert de bodemstructuur en zorgt voor minder bodemerosie.

Hoe kan het nog beter?

Om het milieu nog minder te belasten, produceren we best zo weinig mogelijk voedselafval. Zorg er dus voor dat u voedselafval vermijdt. Lees hier hoe u als professional in verschillende sectoren aan de slag gaat met initiatieven tegen voedselverlies. En neem zeker ook een kijkje op Cirkeltips voor de optimalisatie van uw afval- en materialenbeheer.

Om keukenafval en etensresten selectief in te zamelen, rekent OVAM vooral op u. U krijgt er dan ook heel wat voor terug: minder afval, groene energie, meer compost en een gezondere bodem … En voor de ophaling en verwerking? Daarvoor doen we een beroep op onze partners.

 

Want werk maken van een leefbaarder Vlaanderen? Da’s een zaak van iedereen! 

Informatie op maat voor

Voor wie geldt de nieuwe sorteerverplichting sinds 1 januari 2021?

Bedrijven waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid:

 • Onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen
 • Ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden
 • Woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden
 • Penitentiaire inrichtingen
 • Kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers
 • Bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers
 • Restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag
 • Feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen
 • Cateringbedrijven
Opgelet!
De verplichting geldt vanaf 1 januari 2024 voor alle bedrijven.

Team Bio