Sorteerverplichting voor keukenafval en etensresten

FAQ Nieuwe sorteerverplichting bedrijven: keukenafval en etensresten


Wat is de nieuwe sorteerverplichting?

Vanaf 1 januari 2021, komt er voor bedrijven een verplichting bij: keukenafval en etensresten (1) en levensmiddelenafval (2). Deze verplichting werd opgenomen in artikel 4.3.2. van het Vlarema.

Keukenafval en etensresten (1) duidt op alle voedingsafval dat vrijkomt tijdens de bereiding in de keuken of de geproduceerde resten van (bereide) voeding. Het gaat over voedingsmiddelen zonder verpakking.

Levensmiddelenafval (2) duidt op onder meer voedingswaren die nog niet in de consumptiefase zitten. Indien voedingswaren nog verpakt zijn tijdens de afvalfase,  moeten deze op basis van het principe van bronscheiding bij beperkte hoeveelheden zelf worden ontpakt vooraleer ze in het selectief inzamelrecipiënt te gooien. Bij grotere volumes verpakt voedingsafval neemt u contact op met uw inzamelaar om een oplossing op maat aan te bieden.

Voor wie geldt deze verplichting?

Vanaf 1 januari 2021 geldt deze verplichting voor bedrijven die regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden bereiden of serveren én actief zijn in één van de volgende sectoren:

 • Onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen
 • Ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden
 • Woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden
 • Penitentiaire inrichtingen
 • Kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers
 • Bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers
 • Restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag
 • Feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen
 • Cateringbedrijven

Daarnaast geldt de verplichting ook voor super-en hypermarkten met een netto verkoopsoppervlakte vanaf 400 m².

Vanaf 1/1/2024 is deze selectieve inzameling van keukenafval en etensresten verplicht voor alle bedrijven ongeacht de geproduceerde hoeveelheid. Bereid u daarom goed voor en neem contact op met uw gemeente of uw private inzamelaar om de inzameling van keukenafval en etensresten en levensmiddelenafval te bespreken.

>> Meer afvaltips

Randopmerking medische sector:
Etensresten van patiënten worden niet als medisch afval beschouwd omdat zij niet voorkomen uit een geneeskundige behandeling zoals omschreven in art. 1.2.1, 26° van het Vlarema.
Een uitzondering  hierop zijn bordresten afkomstig van patiënten die omwille van de bepalingen vermeld in punt 1.1 van bijlage 5.2.3.A in quarantaine verblijven om medische redenen. Deze mogen niet met het organisch-biologisch afval worden ingezameld.

Moet ik als bedrijf ook nog andere afvalstromen inzamelen?

Ja, u bent als bedrijf verplicht om deze afvalstromen aan de bron te scheiden.

Informeer bij uw inzamelaar of gemeente naar een geschikte oplossing voor uw selectieve afvalstromen.
Vind meer sorteertips of raadpleeg de veelgestelde vragen.

Voor wie is de wetgeving bedoeld?

Vanaf 1 januari 2021 geldt deze verplichting voor bedrijven die regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden serveren én actief zijn in één van de volgende sectoren:

 • Onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen
 • Ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden
 • Woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden
 • Penitentiaire inrichtingen
 • Kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers
 • Bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers
 • Retaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag
 • Feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen
 • Cateringbedrijven

Daarnaast geldt de verplichting ook voor super-en hypermarkten met een netto verkoopsoppervlakte vanaf 400 m².

Vanaf 1/1/2024 is deze selectieve inzameling van keukenafval en etensresten verplicht voor alle bedrijven ongeacht de geproduceerde hoeveelheid. Bereid u daarom goed voor en neem contact op met uw gemeente of uw private inzamelaar om de inzameling van keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval te bespreken.
Meer afvaltips

Hoe organiseer ik best de inzameling van keukenafval en etensresten in mijn bedrijf?

Wanneer u als bedrijf wil starten met het inzamelen van uw keukenafval en etensresten is het belangrijk dat u verschillende stappen onderneemt.
 

 1. Voorzie een afzet-of rolcontainer voor uw etensresten en keukenafval
  Neem contact op met uw gemeente en/of private inzamelaar en vraag naar een geschikt inzamelrecipiënt voor uw keukenafval en etensresten.
   
 2. Zorg voor goede afvalbakken op de werkplek, eetplaats en de keuken
  Zorg dat u op verschillende plekken in uw bedrijf afvalbakken zet waarin het voedselafval in gegooid kunnen worden. Bespreek met uw inzamelaar of gemeente mogelijke oplossingen hiervoor. U kan natuurlijk ook zelf afvalbakken hiervoor aankopen. Kijk hiervoor op de lijst van aanbieders.
   
 3. Informeer en communiceer naar personeel
  Zorg ervoor dat u duidelijk uitlegt aan het personeel waarom u start met dit sorteerproject (verplichting maar ook voedselverlies tegengaan en nuttige toepassing van voedselafval) en geef bij de containers duidelijk aan wat er al dan niet in de container past.

  U kan hiervoor de sorteerposters gebruiken:

  voor scholen
  - voor horeca
  - voor ziekenhuizen 
  - voor woonzorg
  -
  voor supermarkten
   
 4. U kan daarnaast heel wat communicatiemateriaal terugvinden bij Fost Plus en bij Valipac
   
 5. Informeer en communiceer naar de afvalverantwoordelijke
  Het is ook belangrijk dat de verantwoordelijke voor het leegmaken van de afvalbakken op de hoogte is van de veranderingen inzake afval sorteren. Bespreek deze verandering met de betrokken medewerkers en zorg ervoor dat hij/zij zeer goed weet in welke container de zakken/bakken met etensresten en keukenafval mogen.
  Als uw schoonmaakpersoneel of facilitair personeel verantwoordelijk is voor het beheer van de afvalstoffen, kan u hen deze online vorming laten volgen.
  Om sorteerfouten (en boetes) te vermijden neemt u dit best op als een evaluatiepunt bij het functioneringsgesprek.
Wat met vloeistoffen zoals koffie, melk..?

Voor resten van vloeistoffen overlegt u best met uw inzamelaar. Resten van soep en sauzen hebben voor het vergistingsproces een toegevoegde waarde. Andere vloeistoffen zoals melk, koffie, frisdrank … maar bijvoorbeeld ook ijsblokjes, hebben geen toegevoegde waarde maar vormen wel extra volume dat bij de inzameling ook betaald moet worden.

Op wie kan ik beroep doen voor de inzameling van keukenafval en etensresten?

Afhankelijk van de hoeveelheid van uw wekelijks geproduceerde keukenafval en etensresten kan u beroep doen op een private inzamelaar of de gemeentelijke gft-ronde.  Als u niet meer dan één standaardcontainer keukenafval/etensresten per week produceert kan u mogelijk aansluiten op de gemeentelijke gft-ronde. Neem hiervoor steeds contact op met uw lokale afvalintercommunale om deze mogelijkheid te bespreken.

Opgelet: er bestaan verschillende benamingen voor keukenafval en etensresten bij private inzamelaar. Zo spreken sommige inzamelaars over voedselafval, andere weer over swill, terwijl nog anderen over organisch-biologisch afval spreken. Deze benamingen duiden vaak op hetzelfde als keukenafval en etensresten en/of levensmiddelenafval. Uw inzamelaar bezorgt u hierbij ook de nodige sorteerinstructies.

Meer sorteertips

Hoe verschilt keukenafval en etensresten dan van GFT?

Volgens het Vlaams Reglement voor Afval- en Materialenbeheer (VLAREMA) is keukenafval en etensresten een deelfractie van het organisch-biologisch afval van bedrijven.

Voor alle bedrijven is het volgens de sorteerplicht

nu al verplicht om groenafval in te zamelen. Vanaf 1/01/2021 zijn bepaalde bedrijfssectoren (zie andere vragen) verplicht om hun keukenafval en etensresten en/of verpakte voedingswaren (vooral voor supermarkten en grootkeukens) gescheiden in te zamelen.

Gft staat voor Groente-, Fruit en Tuinafval. Dit is een gemengde stroom van groenafval, en keukenafval en etensresten van particulieren die wordt ingezameld door de intercommunales via een huis-aan-huis inzameling. Bedrijven met vergelijkbare hoeveelheden keukenafval en etensresten kunnen mogelijks beroep doen op de gemeentelijke ophaling van gft om te voldoen aan de nieuwe verplichting wanneer zij gelegen zijn langs een huishoudelijke inzamelronde. Neem hiervoor contact op met uw lokale afvalintercommunale.

Waar er geen gemeentelijke gft inzameling bestaat, doet u beroep op een private inzamelaar (kijk op de lijst van mogelijke inzamelaars).

Meer afvaltips

De verplichting is geldig voor scholen met meer dan 300 leerlingen, zijn dit de leerlingen die blijven ineten?

Wanneer een school minstens éénmaal per week warme maaltijden serveert én meer dan 300 ingeschreven leerlingen telt, moet de school aan deze verplichting voldoen. De verplichting geldt zowel voor gebruik van interne als externe catering. Het criterium van het aantal leerlingen wordt bepaald door het aantal leerlingen dat is ingeschreven. Ook hier zullen alle scholen vanaf 1/1/2024 onder de verplichting vallen. Best is om u nu al te informeren bij uw lokaal bestuur en/of uw private inzamelaar.

Meer afvaltips

Dient een bedrijf dat geen warme catering aanbiedt aan de verplichting te voldoen?

Nee. De verplichting geldt voor bedrijven waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid. Eigen meegebrachte maaltijden door personeel vallen hier niet onder.

De verplichting voor selectieve inzameling van keukenafval en/of levensmiddelenafval geldt zowel wanneer er beroep gedaan wordt op interne als externe cateraars of keukenpersoneel voor het bereiden/serveren van warme maaltijden én het bedrijf valt onder één van de volgende sectoren:

 • Onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen
 • Ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden
 • Woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden
 • Penitentiaire inrichtingen
 • Kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers
 • Bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers
 • Restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag
 • Feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen
 • Cateringbedrijven

Daarnaast geldt de verplichting ook voor super-en hypermarkten met een netto verkoopsoppervlakte vanaf 400 m² (ongeacht het serveren van maaltijden).

Ook hier zullen alle bedrijven vanaf 1/1/2024 onder de verplichting vallen (ongeacht het serveren van maaltijden). Het is daarom belangrijk om nu al afspraken te maken met uw gemeente en/of private inzamelaar.

Meer afvaltips

Wat is het concrete verschil tussen keukenafval en etensresten en levensmiddelenafval?

Wat de inzameling van deze stromen betreft mogen deze allemaal in de container voor oba (organisch biologisch afval). Er moet dus geen onderscheid tussen deze stromen gemaakt worden.
Keukenafval en etensresten zijn afkomstig uit de keukens en bv de retour van borden, terwijl levensmiddelenafval (verpakte) levensmiddelen zijn die niet geconsumeerd worden om diverse redenen (voedselveiligheid, overschot, vervaldatum,…) In winkels/horeca kan het ook gaan om onverkoopbare voedingswaren.

Wel is het belangrijk om voor verpakt voedingsafval bij beperkte hoeveelheden op basis van het principe van bronscheiding deze zelf te ontpakken vooraleer ze in de selectieve inzamelcontainer te gooien. Bij grotere volumes verpakt voedingsafval neemt u contact op met uw inzamelaar om een oplossing op maat uit te werken.

We baten assistentiewoningen uit. Is de maatregel tevens voor deze locaties van toepassing?

Ja, deze maatregel is vanaf 1/01/2021 van toepassing op de woonzorgcentra.  Assistentiewoningen vallen ook onder de categorie woonzorgcentra aangezien die onder beheer van een koepel (vzw, zorgbedrijf, ...) vallen.

Het keukenafval en etensresten van de bewoners kan opgehaald worden via de huishoudelijke ronde en/of een private inzamelaar. Informeer hiervoor bij uw gemeente of uw inzamelaar.

We zien dat selectieve inzameling van keukenafval minder restafval oplevert en meer bewustzijn creëert om voedselverlies te voorkomen.

Inzamelaars die in de private sector actief zijn op dit gebied kan je terugvinden op ons webloket.

Welke Eural code in het afvalstoffenregister?

Bij Eural code in uw afvalstoffenregister dient u volgende code in te vullen:

 • Voor keukenafval en etensresten: 20 01 08 biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval.
 • Voor plantaardig levensmiddelenafval: 02 03 04
 • Voor dierlijk levensmiddelenafval: 02 03 03 (ook mengsels van plantaardig en dierlijk levensmiddelenafval
 • Voor mengsels van keukenafval en etensresten en levensmiddelenafval hanteert u de code van de grootste fractie.
Vallen de dagverzorgingscentra, lokale dienstencentra, maaltijdbedeling aan huis, enz. ook onder de nieuwe regels?

Dagverzorgingscentra maken meestal deel uit van woonzorgcentra, dan vallen ze er automatisch onder.

Maaltijdbedeling en dag-/dienstencentra die niet gelinkt zijn aan woonzorgcentra en die warme maaltijden voorzien, aanbieden (incl. afhalen...) vallen onder de ruime noemer van catering, en die vallen ook onder de nieuwe regels van 2021.

Meer informatie over keukenafval of cirkeltips

Valt een horecazaak hieronder als men dagelijks minder dan 50 maaltijden heeft?

Je valt onder de verplichting wanneer je regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden serveert en ressorteert onder een bepaalde sector. Voor de horeca is de verplichting bijgesteld naar minstens 50 maaltijden per dag. Dit is een inschatting van het aantal borden van een normaal rendabel restaurant/hotel.

Alle horeca-en cateringbedrijven (die minder dan 50 maaltijden per dag produceren) zullen vanaf 31/12/2023 hun keukenafval en etensresten selectief moeten aanbieden. Bespreek daarom nu al met uw lokaal bestuur en/of private inzamelaar de mogelijkheden.
Deze verplichting levert een bijdrage tot de circulaire economie op, minder restafval en meer bewustzijn om preventief aan voedselverlies te doen! Zorg er als horecabedrijf vooral voor dat u zo weinig mogelijk etensresten heeft. Benieuwd hoe u dat kan doen? Kijk dan even bij cirkeltips of onderteken het Chef’s Charter van Horeca Vlaanderen.

Gaat deze nieuwe verplichting niet veel geld kosten?

Het is vooral belangrijk dat u in uw onderneming op een bewuste manier leert omgaan met etensresten en keukenafval. Wat je vermijdt, moet je niet kwijt. Veel van dit afval verdwijnt nu in het bedrijfsrestafval en wordt jammer genoeg verbrand. Dit draagt bij tot de CO2-uitstoot terwijl er nog veel waarde zit in dit type van afval (bv. voor de productie van een bodemverbeteraar of biogas).

U voert in uw onderneming best een doordacht afvalbeleid waarbij u uw restafval zoveel mogelijk probeert te reduceren door zoveel mogelijk te scheiden. Restafval is de duurste afvalsoort en zal in de toekomst waarschijnlijk nog duurder worden. Het sorteren van uw keukenafval en etensresten (en andere stromen zoals papier, karton en PMD) kan u op termijn dus heel wat geld besparen.

Daarnaast kan u ook initiatieven nemen om zoveel mogelijk etensresten en keukenafval te vermijden. Voor handige tips en tricks, kijk op voedselverlies of nofoodtowaste.

Meer sorteertips

Waarom moeten etensresten apart worden ingezameld?

Eetensresten worden apart ingezameld omdat deze nog een nuttige toepassing kunnen krijgen voor de productie van compost, digestaat en biogas. Zo werken we allemaal samen aan een sterke circulaire economie.

Gaat de container voor keukenafval en etensresten geen geurhinder veroorzaken?

In de warme zomermaanden bestaat de kans dat uw container voor keukenafval en etensresten geurhinder veroorzaakt. Zorg daarom voor een goed afgedekte container en zorg voor een regelmatige afvoer van uw keukenafval en etensresten.

Overzicht van private inzamelaars