Sorteerverplichting voor keukenafval en etensresten

FAQ Nieuwe sorteerverplichting bedrijven: keukenafval en etensresten


Mijn inzamelaar heeft het over swill. Is dit hetzelfde?

Er bestaan verschillende benamingen voor keukenafval en etensresten bij privaatrechtelijke inzamelaars. Zo spreken sommige inzamelaars over voedselafval, andere weer over swill, terwijl nog anderen over organisch-biologisch afval spreken. Deze benamingen duiden vaak op hetzelfde als keukenafval en etensresten en/of levensmiddelenafval. Uw inzamelaar bezorgt u hierbij ook de nodige sorteerinstructies.

Op wie kan ik beroep doen voor de inzameling van keukenafval en etensresten?

Bedrijfsafval wordt ingezameld door een privaatrechtelijke inzamelaar. Bedrijven kunnen met hun vergelijkbaar bedrijfsafval ook terecht bij het huishoudelijk circuit, op voorwaarde dat het bedrijf gevestigd is op het traject van de huishoudelijke ophaalronde en op voorwaarde dat de hoeveelheid afval vergelijkbaar is met wat een huishouden produceert. Een bedrijf mag geen andere of meer recipiënten aanbieden dan wat er door een huishouden wordt aangeboden voor die selectieve fractie. Indien een bedrijf dus slechts een kleine hoeveelheid keukenafval heeft, en gevestigd is op een huis-aan-huis ophaalronde voor inzameling gft, kan het dit keukenafval in de recipiënten van die gemeente/intercommunale mee laten inzamelen. 

Wat met vloeistoffen zoals koffie, melk, ...?

Voor resten van vloeistoffen overlegt u best met uw inzamelaar. Resten van soep en sauzen hebben voor het vergistingsproces een toegevoegde waarde. Andere vloeistoffen zoals melk, koffie, frisdrank … maar bijvoorbeeld ook ijsblokjes, hebben geen toegevoegde waarde maar vormen wel extra volume dat bij de inzameling ook betaald moet worden.

Welke EURAL-code in het afvalstoffenregister?

Bij EURAL-code in uw afvalstoffenregister dient u volgende code in te vullen:

  • Voor keukenafval en etensresten: 20 01 08 biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval.
  • Voor plantaardig levensmiddelenafval: 02 03 04
  • Voor dierlijk levensmiddelenafval: 02 03 03 (ook mengsels van plantaardig en dierlijk levensmiddelenafval
  • Voor mengsels van keukenafval en etensresten en levensmiddelenafval hanteert u de code van de grootste fractie.
     
Gaat deze nieuwe verplichting niet veel geld kosten?

De kost voor deze nieuwe verplichting hangt af van verschillende factoren. Het is vooral belangrijk dat u in uw onderneming op een bewuste manier leert omgaan met etensresten en keukenafval. Veel van dit afval verdwijnt nu in het bedrijfsrestafval en wordt jammer genoeg verbrand. Dit draagt bij tot de CO2-uitstoot terwijl er nog veel waarde zit in dit type van afval (bv. voor de productie van een bodemverbeteraar of biogas).

U voert in uw onderneming best een doordacht afvalbeleid waarbij u uw restafval zoveel mogelijk probeert te reduceren door zoveel mogelijk te scheiden. Restafval is de duurste afvalsoort en zal in de toekomst waarschijnlijk nog duurder worden. Het sorteren van uw keukenafval en etensresten (en andere stromen zoals papier, karton en PMD) kan u op termijn dus heel wat geld besparen.

Daarnaast kan u ook initiatieven nemen om zoveel mogelijk etensresten en keukenafval te vermijden. Voor handige tips en tricks, kijk op de website van De Kostwinners

Hoe geurhinder vermijden?

In de warme zomermaanden bestaat de kans dat uw container voor keukenafval en etensresten geurhinder veroorzaakt. Zorg daarom voor een goed afgedekte container en zorg voor een regelmatige afvoer van uw keukenafval en etensresten.

Overzicht van private inzamelaars

Wat met etensresten in de medische sector?

Etensresten van patiënten worden niet als medisch afval beschouwd omdat zij niet voorkomen uit een geneeskundige behandeling zoals omschreven in art. 1.2.1, 26° van het Vlarema.
Een uitzondering  hierop zijn bordresten afkomstig van patiënten die omwille van de bepalingen vermeld in punt 1.1 van bijlage 5.2.3.A in quarantaine verblijven om medische redenen. Deze mogen niet met het organisch-biologisch afval worden ingezameld.
 

Waarom kunnen kleine hoeveelheden verpakte voedingswaren soms wel en soms niet samen met keukenafval worden ingezameld? Waarom verschilt dit van de GFT-sorteerregels?

VLAREMA Artikel 4.3.2 vermeldt zowel ‘keukenafval en etensresten’ als ‘levensmiddelenafval’. Keukenafval en etensresten zijn afkomstig uit de keukens en bv de retour van borden, terwijl levensmiddelenafval (verpakte) levensmiddelen zijn die niet geconsumeerd worden om diverse redenen (voedselveiligheid, overschot, vervaldatum,…) In winkels/horeca kan het ook gaan om onverkoopbare voedingswaren. 

Keukenafval en etensresten, een nattere fractie, wordt meestal afgevoerd naar een biogasinstallatie. Het is belangrijk dat de kwaliteit van dit keukenafval optimaal is. Daarom wordt meestal nog een voorbehandeling op uitgevoerd om zeker te zijn dat er geen restafval (servetten, plastic mayonaisepotjes, mosselschelpen, …) of verpakkingen meer in het keukenafval zitten. Kleine hoeveelheden verpakte voedingswaren kunnen in dat geval eventueel samen met het andere keukenafval worden ingezameld. Hierover moeten echter duidelijke afspraken worden gemaakt met de inzamelaar (bv. welke hoeveelheden verpakt materiaal aanvaardbaar zijn). Mogelijk zijn hier ook hogere kosten aan verbonden.

GFT staat voor Groente-, Fruit en Tuinafval. Dit is een gemengde stroom van groenafval, en keukenafval en etensresten van particulieren die wordt ingezameld door de intercommunales via een huis-aan-huis inzameling. GFT wordt rechtstreeks afgevoerd naar een composteerinstallatie, en omgezet in compost. Hierin zijn geen verpakte voedingsmiddelen toegestaan. Indien horeca of kleine winkels aansluiten op deze inzameling, moeten zij ook strikt de sorteerregels voor GFT volgen. Indien horeca of kleine winkels aansluiten op deze inzameling, moeten zij ook strikt de sorteerregels voor GFT volgen.
 

Aan welke voorwaarden moet een inzamelaar van keukenafval en levensmiddelen voldoen?

Keukenafval en levensmiddelen bevatten meestal ingrediënten van dierlijke oorsprong. Ze worden daarom beschouwd als dierlijke bijproducten. Een inzamelaar moet dan ook geregistreerd zijn als inzamelaar van dierlijke bijproducten. Ook vervoerders moeten een aparte registratie hebben.
Bij elk transport van dierlijke bijproducten moet een specifiek handelsdocument worden opgemaakt per aanbieder. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor keukenafval ingezameld bij particulieren of keukenafval van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid, dat tijdens dezelfde ronde wordt vervoerd. In dat geval mag gebruik gemaakt worden van een overkoepelend handelsdocument voor de rit.

Moet ik als bedrijf ook nog andere afvalstromen inzamelen?

Ja, u bent als bedrijf verplicht om deze afvalstromen aan de bron te scheiden. Informeer bij uw inzamelaar naar een geschikte oplossing voor uw selectieve afvalstromen.