Kunststoffen

Kunststofcomposieten

Kunststofcomposieten worden steeds vaker toegepast in transporttoepassingen, energieopwekking en de bouwsector, maar ook in allerlei sport- en vrijetijdsartikelen. Wat wordt er bedoeld met kunststofcomposieten ? Waar kunnen we ze terug vinden ? Wat kan er mee gebeuren aan het einde van de gebruiksfase ?Het gebruik van vezelversterkte kunststoffen (of composieten) groeit gestaag. Dankzij hun specifieke eigenschappen en nieuwe ontwikkelingen worden zowel thermoplastische als thermohardende composieten meer en meer in diverse toepassingsdomeinen ingezet. Het domein van de vezelversterkte thermoharders is zeer breed en nog volop in expansie.

Composieten dragen vaak bij aan het reduceren van de milieu-impact van producten tijdens hun gebruiksduur, bijvoorbeeld omdat ze lichter zijn dan traditionele materialen en daardoor tijdens transport minder energie vereisen  en/of omdat ze relatief eenvoudig kunnen worden hersteld en daardoor hun gebruiksduur aanzienlijk wordt verlengd.

- Welke soorten bestaan er?

- In welke toepassingen worden ze gebruikt?

- Welke hoeveelheden zijn er in omloop?

- Welke evoluties kunnen we verwachten?

- Wat als ze het einde van hun gebruiksduur hebben bereikt?

Een antwoord op deze en andere vragen vindt u in het rapport Potentieelinschatting Thermoharders.

RECY-COMPOSITE

Het Interreg-project RECY-COMPOSITE heeft in de periode 2016-2020, met steun van de OVAM, antwoorden gezocht op de uitdagingen die de composietmaterialen stellen op drie verschillende niveaus: chemische recyclage, mechanische recyclage en energierecuperatie.

De projectpartners verrichtten toegepast onderzoek op zowel productie-uitval als op postconsumer materialen. De focus lag hierbij op het hervaloriseren van de materialen, het erkennen van de industriële afzetmogelijkheden en het identificeren van de behandelingen die nodig zijn om dit te realiseren.

RECY-COMPOSITE onderzocht o.m. de thermochemische recyclage van thermohardende composieten, waarbij methodieken werden geoptimaliseerd om vezels, carbonresidu en harscomponenten te recupereren.
Voor de thermoplastische composieten, heeft het onderzoek zich toegespitst op het inzetten van composieten op basis van Polyamide 6 (PA6) uit de automotive in brandvertragende zwelschuimen voor bouw- en spoorwegtoepassingen.

Binnen het perspectief van de industriële omschakeling, werd ook het economisch aspect mee opgenomen bij het kiezen van geschikte recyclagetechnieken, en dit met respect voor de hiërarchie binnen de verwerkingstechnieken.
Meer gegevens van het project en de resultaten zijn beschikbaar op de projectpagina.

Team Productketens (kunststoffen)