Specifieke afvalstromen

Kunststoffen

Hoe kunnen we de plastic afvalberg verkleinen en het hergebruik van kunststoffen stimuleren?


Momenteel verdwijnen nog veel kunststoffen via restafval en grofvuil (particulieren) of gemengd afval (bedrijven) naar verbranding. De Vlaamse Regering keurde het Uitvoeringsplan Kunststoffen 2020-2025 van de OVAM goed. Dit is een belangrijke stap richting de circulaire economie, waarin Vlaanderen een voortrekkersrol opneemt. Het doel van het plan is om de plastic afvalberg te verkleinen en hergebruik van kunststoffen te stimuleren.

Team Productketens (kunststoffen)