Kunststoffen

Bioplastics

Hoewel de hoofdmoot van alle kunststoffen gefabriceerd wordt uit fossiele grondstoffen en het gebruik van recyclaat steeds belangrijker wordt bij de fabricage van nieuwe kunststofproducten, kennen ook bioplastics een sterke opmars. Maar wat verstaan we juist onder bioplastics en hoe herkennen we ze?


Wat zijn bioplastics?
 

In feite is bioplastic geen type plastic, maar een verzamelnaam voor plastics die onderling sterk verschillen. De ‘bio’ in bioplastics verwijst naar twee verschillende aspecten die vaak met elkaar verward worden, nl.:

  1. De oorsprong van het materiaal: plastics gemaakt van biomassa (biogebaseerde plastics), organische stoffen, CO2 of CH4 (in plaats van aardolie).
  2. De eigenschap van het materiaal: biodegradeerbaar of composteerbaar.

De oorsprong van het materiaal en de eigenschappen ervan staan volledig los van mekaar. Biodegradeerbare plastics zijn niet noodzakelijk gemaakt uit biologisch materiaal en omgekeerd zijn biogebaseerde plastics niet steeds biodegradeerbaar. Deze figuur illustreert welke soorten bioplastics je kan onderscheiden:

Responsive Image

Hoe sorteren als particulier?

Biogebaseerde kunststoffen die in de (nieuwe) pmd-zak mogen:

Responsive Image

Biodegradeerbare en composteerbare kunststoffen die niet in de pmd mogen:

Responsive Image

Composteerbare kunststoffen mogen niet in het gft:

Responsive Image

Verschillende logo’s suggereren dat bepaalde verpakkingen in het gft mogen. Dit is niet zo. Het is niet omdat op een product een composteerbaarheidslogo staat, dat compostering gegarandeerd is. Dat hierdoor verwarring ontstaat bij de consument is heel begrijpelijk. Daarom willen wij erop wijzen dat een logo geen sorteerboodschap is.

Biodegradeerbare kunststoffen mogen niet in het gft:

Responsive Image
Ook plastic producten of verpakkingen waarop staat dat zij ‘biodegradeerbaar’ zijn, mogen niet in het gft. In België is er bovendien een specifiek Koninklijk Besluit die bepaalt dat op verpakkingen nooit het begrip ‘biodegradeerbaar’ mag geplaatst worden. Het is bij wet verboden in België. Toch gebeurt het soms. Dit noemen we ‘greenwashing’ ofwel een marketingstunt van de producent. Vindt u een verpakking waar ‘biodegradeerbaar’ opstaat, dan kan u dat melden bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Biodegradeerbare kunststoffen mogen niet in het milieu gegooid worden:

Responsive Image

Plastic producten of verpakkingen die één van deze logo’s dragen, zijn in het labo getest geweest op afbraak in één van die milieus. Dit betekent echter niet dat de plastic zomaar in het milieu verdwijnen. De omstandigheden moeten optimaal zijn, en dat is dus alleen onder gecontroleerde omstandigheden. Deze logo’s zijn dus enkel relevant in specifieke sectoren en toepassingen, niet voor verpakkingen.

Bovendien duurt het nog lang vooraleer zo’n plastic helemaal afgebroken is (soms meer dan een jaar). Tegen dan kunnen ze dus ook schade veroorzaken aan dieren of andere organismen.

In België is er een specifiek Koninklijk Besluit die bepaalt dat op verpakkingen nooit de claim ‘biodegradeerbaar’ mag geplaatst worden. Dit om ten allen tijde te voorkomen dat mensen dit soort plastics in het milieu zouden gooien. Zwerfvuil moet ten allen tijde vermeden worden.

Team Productketens (kunststoffen)