Bedrijfsafval sorteren

Monitoring 15% minder bedrijfsrestafval

Vlaanderen wil tegen 2022 de productie van bedrijfsrestafval met 15% verminderen zoals opgenomen in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. De OVAM volgt die evolutie op en liet Recydata hiervoor een methode ontwikkelen. Recydata, en vanaf 2017 Valipac, bevragen jaarlijks ongeveer 130 privé-inzamelaars die de Vlaamse afvalmarkt bijna volledig dekken. De privé-inzamelaars registreren het post-industrieel en post-consumer afval dat bedrijven in Vlaanderen produceren en laten ophalen.

In de figuur rechts, is het registratiepunt van het afval te zien. Door enkel bij recuperanten en sorteercentra het afval te registeren worden dubbeltellingen vermeden. De downloadbare rapporten, onderaan de pagina, beschrijven de gebruikte methode om de hoeveelheid bedrijfsrestafval op te volgen.
Responsive Image
Inzameling gelijkaardig bedrijfsafval, Vlaams Gewest, 2013-2021
Responsive Image
Vanaf 2017 werd een andere methodiek gebruikt dan daarvoor. De hoeveelheid voor 2013 werd gecorrigeerd om vergelijkbaar te zijn met de gegevens vanaf 2017. Voorlopige cijfers voor 2021. De Interregionale Verpakkingscommissie moet de cijfers voor 2021 nog goedkeuren.

De hoeveelheid bedrijfsrestafval is gestegen van 833 kton in 2013 naar 872 kton in 2021. Om de doelstelling op te volgen wordt de hoeveelheid bedrijfsrestafval gecorrigeerd voor de groei in de Vlaamse tewerkstelling. Na correctie voor de groei in de tewerkstelling is er een daling van het bedrijfsafval met 5,2% in 2021 ten opzichte van 2013.

Meer details vindt u in het Rapport huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

Team Onderzoek en Monitoring