Studies en cijfers

Mycotoxinen

Vergisting van mycotoxine gecontamineerde organisch-biologische afvalstoffen is een veilig alternatief en de gecontamineerde stromen hebben geen invloed op de methaanproductie. De verschillende mycotoxinen worden tijdens het vergistingsproces afgebroken.


De OVAM wordt regelmatig geconfronteerd met vragen uit de afvalverwerkende sector over de verwerking van met mycotoxine besmette organisch-biologische afvalstoffen.

Zolang er geen gegevens beschikbaar waren over de afbreekbaarheid van deze mycotoxinen tijdens het vergistingsproces, werd uit voorzorg steeds geadviseerd om de besmette stromen te verbranden.
Volgens de ladder van Lansink en de Europese afvalstoffenhiërarchie is vergisting echter te verkiezen boven verbranding.
Om deze besmette stromen al dan niet hoogwaardiger te kunnen valoriseren, voerde de UGent een studie uit naar de biodegradeerbaarheid van mycotoxinen in anaerobe vergisting. 

Uit de resultaten is gebleken dat vergisting van mycotoxine gecontamineerde organisch-biologische afvalstoffen een veilig alternatief is en dat de gecontamineerde stromen geen invloed hebben op de methaanproductie. De verschillende mycotoxinen worden tijdens het vergistingsproces afgebroken.
Enkel stromen besmet met ergot-alkaloïden mogen alleen verwerkt worden in thermofiele installaties, om een voldoende biodegradatie ervan te garanderen. Voor de andere mycotoxinen volstaat een mesofiel proces.

Plantaardige organisch-biologische stromen besmet met mycotoxinen kunnen dus nog nuttig ingezet worden als input in vergistingsinstallaties, op voorwaarde dat ze voldoen aan de VLAREMA-normen. De OVAM zal verbranding niet meer als verwerkingsmethode opleggen.

Dierlijke bijproducten besmet met mycotoxinen worden beschouwd als categorie 1-materiaal. Dit materiaal moet conform Verordening 1069/2009 worden vernietigd. Vergisting is voor deze stroom dus niet toegelaten.

Door plantaardige organisch-biologische afvalstoffen in vergisting in te zetten, krijgen deze afvalstoffen een nuttige toepassing en sluiten wij de materiaalkringlopen.

Meer informatie 

Team Bio