Ga terug

Samenwerken aan kwaliteit – administratieve aandachtspunten bij bodemonderzoeken

Nieuwsbericht · Oct 6, 2022 10:30:00 AM
kwaliteitslabel

Tijdens de administratieve controle van bodemonderzoeken gaan we na of alle administratieve elementen in het rapport aanwezig en correct zijn. Uit deze controle kwamen volgende aandachtspunten naar voren:

 • Locaties - deel van een kadastraal perceel: 
  • U duidt het grondtype ‘deel van kadastraal perceel’ aan wanneer u een deel van perceel toevoegt in de databank. 
  • Zijn er meerdere onderzoekslocaties (vb. exploitatiezones) op één kadastraal perceel? Dan geeft u meerdere delen van kadastrale percelen in voor hetzelfde kadastraal perceel. In de PDF-bestanden van de opdracht doet u een uitspraak over het deel van het kadastraal perceel en u verwijst naar de betreffende zone. 
 • Documenten – PDF-kaart (aanduiding deel van kadastraal perceel): 
  • Het opdrachtgebied moet duidelijk zichtbaar zijn en de x- en y-coördinaten van de hoekpunten moeten op het plan weergegeven zijn.
  • Overlapt de onderzoekslocatie meerdere perceelsgrenzen? Dan geeft u de x-en y-coördinaten van de snijpunten met de perceelsgrenzen weer. 


 

 • Locaties – Eigenaar (E)/ gebruiker (G) / exploitant (EX): 
  • Zorg dat de gegevens van de E/G/EX in de databank overeenstemmen met de gegevens vermeld in de PDF-administratieve gegevens.
  • In de databank worden enkel de huidige E/G/EX op de onderzoekslocatie vermeld.
  • In de tabel van de PDF-administratieve gegevens neemt u ook de E/G op zoals op kadastrale legger. Ook als u oordeelt dat de E/G op de kadastrale legger niet meer de recente toestand is. Verduidelijk dan waarom deze geen E of G meer is. 

U besteedt de nodige aandacht aan de correctheid van de gegevens van E/G/EX. De OVAM baseert zich op deze gegevens om de saneringsplichtige(n) te bepalen en aan te schrijven, betrokkenen te informeren via bodemattesten …

 • Verontreinigingen: 
  • Zorg dat de gegevens in de databank van de verontreiniging overeenstemmen met de gegevens vermeld in de PDF-rapport en PDF-samenvatting per grond. 
  • De items ‘algemeen', ‘beschrijving’ en ‘uitspraak voor deze opdracht’ in de databank, vult u in overeenstemmend met de gegevens van de verontreiniging vermeld in de verontreinigingstabel. 
   • ‘referentienummer’: dit is het unieke nummer van de verontreiniging. 
    Let op dat het referentienummer niet al eerder is gebruikt in voorgaande opdrachten.
   • ‘naam’: vermeld enkel de stofgroep van de parameter of de parameter, bv. zware metalen, minerale olie en PAK’s of zink en koper … Items zoals medium en bron vermeldt u niet in het veld ‘naam’. 
   • ‘bron/locatie': geef hier de bron/locatie van de verontreiniging weer, bv. ophooglaag, tank T1, metaalbewerking … 
    U verwijst dus niet enkel naar het staalnamepunt waar verontreiniging werd vastgesteld.  

De items ‘algemeen’ en ‘beschrijving’ kunt u in de databank enkel invullen/aanpassen bij nog niet bestaande verontreinigingen. 

Tip: Wilt u een bestaande verontreiniging aanpassen om op verder te werken, bv. bron, aard… ? Stuur dan een mailtje naar standaardbeoordeling@ovam.be en wij passen dit voor u aan.

 • Documenten – PDF-bestanden: let op met slordigheden, onjuistheden en tegenstrijdheden in de verschillende PDF-documenten en met tegenstrijdigheden tussen de databank en de PDF-bestanden.

Voor meer informatie verwijzen we naar onze website:

Hebt u nog vragen? Stel ze via standaardbeoordeling@ovam.be
 

Bodembeheer