Uitwisseling van digitale gegevens

Veelgestelde vragen uitwisseling digitale gegevens


Toegang tot het webloket voor bodemsaneringsdeskundigen

Waar kan ik het webloket voor bodemsaneringsdeskundigen vinden?

Klik hier  om het webloket voor bodemsaneringsdeskundigen te openen.

Hoe kan ik me in het webloket aanmelden?

U moet als gebruiker bij de OVAM geregistreerd zijn om toegang tot het webloket te krijgen. Alleen geregistreerde gebruikers van een erkende bodemsaneringsdeskundige met toegang tot het webloket kunnen aanmelden. Per bodemsaneringsdeskundige zijn meerdere gebruikers mogelijk.

U meldt aan via een uniek e-mailadres en wachtwoord.

Hoe meld ik mij een eerste keer aan? Hoe wijzig ik mijn wachtwoord? Wat als ik mijn wachtwoord vergeten ben?

Wilt u een eerste keer aanmelden, wilt u uw wachtwoord wijzigen of bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt uw wachtwoord opvragen of wijzigen door de volgende stappen te volgen:

 • Ga naar het startscherm van het webloket.
 • Klik op de blauwe link 'Wachtwoord vergeten?'.
 • ​​​​​​​Vul uw e-mailadres in en klik op 'Wachtwoord opnieuw instellen'.
 • U ontvangt een e-mail met verdere instructies:
  • Klik in deze e-mail op de link 'Wijzig wachtwoord'.
  • Er verschijnt een scherm waarin u uw nieuwe wachtwoord twee keer moet ingeven.
  • ​​​​​​​Het wachtwoord moet voldoen aan deze voorwaarden:
   • Het wachtwoord is minstens 8 karakters lang.
   • ​​​​​​​Het wachtwoord bevat minstens 3 van de 4 volgende karakters: cijfers, kleine letters, hoofdletters of $ & + , : ; = ? @ # |.
 • Klik op 'Wachtwoord opslaan'.
  • Uw nieuwe wachtwoord is nu opgeslagen.
  • ​​​​​​​Ga naar het webloket en meld aan met dit nieuwe wachtwoord. Mogelijk moet u twee keer uw wachtwoord ingeven als u zich voor het eerst aanmeldt.
Een medewerker van ons kantoor wil ook graag toegang tot het webloket. Hoe vraag ik dat aan?

Mail de naam en het e-mailadres van de nieuwe gebruiker naar kwaliteitsbeheerbib@ovam.be. U ontvangt een e-mail met verdere instructies.

Een medewerker heeft ons kantoor verlaten. Hoe kan ik de toegang tot het webloket annuleren?

Mail de naam van de medewerker naar kwaliteitsbeheerbib@ovam.be. U ontvangt per e-mail een bevestiging van de schrapping.

Werking van het webloket

Hoe blijf ik op de hoogte van de aanpassingen aan het webloket?

Aanpassingen aan het webloket worden aangekondigd in onze nieuwsbrief  Richtlijnen voor bodemsaneringsdeskundigen. Op de inlogpagina van het webloket vindt u onder Mededelingen ook relevante informatie over richtlijnen, geplande onderhoudswerken, contactinformatie en links naar handleidingen.​

Is er een handleiding voor het gebruik van het webloket?

U vindt de handleidingen voor het gebruik van het webloket bij 'Downloads' onderaan deze pagina.

Waar kan ik terecht als ik een vraag heb over de werking van het webloket? Waar meld ik technische problemen?

Mail technische vragen over het webloket, zoals vragen over het xml-bestand, technische mogelijkheden en beperkingen... naar mistralbeheer@ovam.be. Ook technische problemen meldt u via dit e-mailadres.

Inhoudelijke vragen over opdrachten aanmaken en velden invullen mailt u naar  standaardbeoordeling@ovam.be

Gegevens opvragen in het webloket

Hoe kan ik dossiers en opdrachten zoeken?

Ga via het menu 'Opdrachten > Zoeken dossiers/opdrachten'.
U vindt er een scherm met zoekcriteria, zoals dossiernummer, adresgegevens of kadastrale gegevens.
U kunt ook zoeken op verontreinigingen, saneringen en profielen.
​​​​​​​Opgelet: deze laatste zoekcriteria staan standaard dicht geklapt.
U opent ze door op de groene titelbalk 'Verontreiniging', 'Sanering' of 'Profielen' te klikken.

Het zoekresultaat toont de dossiers die aan uw zoekcriteria voldoen.

Wilt u ook de opdrachten zien die aan een dossier gekoppeld zijn?
Klik op het vergrootglas-icoon.
​​​​​​​Dan verschijnt een overzicht van de bestaande opdrachten met hun status.

Hoe kan ik zien welke digitale gegevens van een rapport (xml-, pdf-, gis-bestand) bij de OVAM beschikbaar zijn?

In de resultatenlijst van gezochte opdrachten kunt u meteen zien of het xml-, gis- en pdf-bestand van de opdracht digitaal beschikbaar is.
Zo weet u op voorhand of het zinvol is om een aanvraag voor digitale gegevens aan te maken.

Is het pdf-icoon groen gekleurd?
Dan is het rapport als pdf-bestand beschikbaar en kan het snel ter beschikking worden gesteld.

Is het pdf-icoon oranje?
Dat betekent dat het rapport nog niet als pdf-bestand beschikbaar is en eerst gescand moet worden.
​​​​​​​Het zal dus langer duren om het pdf-bestand voor u ter beschikking te stellen.

Hoe kan ik de digitale gegevens (xml-, pdf-, gis-bestand) en de briefwisseling gekoppeld aan een beoordeelde opdracht opvragen?

Maak een aanvraag voor digitale gegevens:

 • Ga naar het scherm 'Zoeken dossiers/opdrachten'.
 • ​​​​​​​Ga naar het gewenste dossier en open de lijst van opdrachten van dat dossier.
 • ​​​​​​​Selecteer de opdracht(en) en ook de verklaring. Klik op de knop 'Aanvraag download aanmaken'.
 • Duid per opdracht aan welke gegevens u wenst op te vragen.
 • ​​​​​​​Vul de referte in en klik op 'Aanvraag doorsturen naar de OVAM'.

De OVAM verwerkt uw aanvraag en stelt de gevraagde gegevens ter beschikking.
​​​​​​​De ontvangen gegevens staan in het formaat zoals de auteur van de opdracht ze aan de OVAM bezorgd.

Het xml- en gis-bestand en de briefwisseling van een opdracht ontvangt u gratis.
​​​​​​​Het pdf-bestand kost 50 euro per rapport.
​​​​​​​U ontvangt maandelijks een factuur voor de aangevraagde pdf-bestanden.

Hoe kan ik het xml-bestand van een beoordeelde opdracht raadplegen?

U kunt deze informatie gebruiken als u aan een dossier werkt.
​​​​​​​Het opgevraagde xml-bestand mag u niet gebruiken als start voor een vervolgopdracht!

Zo maakt u een xml-export van een opdracht:

 • Ga naar het scherm 'Zoeken dossiers/opdrachten'.
 • Ga naar het gewenste dossier en open de lijst van opdrachten van dat dossier.
 • Selecteer de opdracht en ook de verklaring. Klik op de knop 'Raadplegen opdracht'.
 • De opdracht wordt getoond in de lijst 'Geraadpleegde opdrachten'.

De opdracht wordt getoond zoals ze op dat moment in de OVAM-databank is opgenomen.
​​​​​​​Ze kan dus verschillen van de informatie op het moment dat de opdracht aan de OVAM werd overgemaakt, bijvoorbeeld door een kadasterwijziging.
​​​​​​​

Een 'Geraadpleegde opdracht' blijft 1 maand beschikbaar in het webloket.

Waar vind ik een overzicht van mijn aanvragen voor digitale gegevens?

Ga via het menu naar 'Opdrachten > Aanvragen opdrachten'.
​​​​​​​U vindt daar het overzicht van uw aanvragen.

Staat de status van een aanvraag op 'Gegevens beschikbaar'?
​​​​​​​U kunt het zip-bestand met de gevraagde informatie downloaden via het download-icoon.
​​​​​​​Het zip-bestand blijft 6 maanden beschikbaar in het webloket.

Welke documenten ontvang ik als ik bij een aanvraag voor digitale gegevens de 'Documenten' aanvraag van een rapport?

U ontvangt de door de OVAM verstuurde brieven die gekoppeld zijn aan de opdracht of aan het dossier.
Alleen de verstuurde brieven die digitaal beschikbaar zijn, worden ter beschikking gesteld. U zult geen documenten ontvangen als de briefwisseling niet digitaal beschikbaar is.
​​​​​​​Het blauwe icoon bij 'Document' garandeert dus niet dat u briefwisseling zal terugvinden in uw aanvraag.

Waarvoor dient de verklaring 'De aanvrager verklaart dat deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden die de OVAM stelt om de pdf-bestanden van deze aanvraag kosteloos te verkrijgen.' bij het indienen van een aanvraag voor digitale gegevens?

Vink deze verklaring aan als u in overleg met de OVAM kosteloos een aanvraag voor digitale gegevens mag indienen.
​​​​​​​Vul in dat geval ook zeker het veld Bestelbonnnummer of referte in zodat de OVAM kan nagaan of de aanvraag terecht gratis is.
​​​​​​​Na akkoord van de OVAM zult u voor deze aanvraag geen factuur ontvangen.

Een opdracht aanmaken in het webloket (praktische tips)

Ik wil een nieuwe opdracht aanmaken aan de hand van een bestaande opdracht. Op welk opdrachttype werk ik verder?

Als u een nieuwe opdracht aanmaakt aan de hand van een eerder ingediende opdracht, kunnen gegevens zoals profielen, gronden, verontreinigingen en saneringen hergebruikt worden.
U hoeft die gegevens dan niet zelf opnieuw in te geven.
Werk dan ook altijd verder op een bestaande opdracht als u een nieuwe opdracht aanmaakt in een bestaand dossier.
Gebruik hiervoor de knop 'Aanmaken nieuwe opdracht a.d.h.v. geselecteerde opdracht'.

Het is belangrijk dat u verder werkt op een bestaande opdracht van het juiste opdrachttype.
Alleen zo kunnen de gegevens van de verontreinigingen hergebruikt worden en kan de sanering correct aangemaakt en aangevuld worden.
U past de volgende regels toe:

 • ​​​​​​​Een oriënterend bodemonderzoek (OBO), beschrijvend bodemonderzoek (BBO) of oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO) volgt op een eerder uitgevoerd bodemonderzoek indien dat aanwezig is.
 • Een (beperkt) bodemsaneringsproject ((b)BSP) volgt op een BBO of een OBBO.
 • Een aanvulling op een (b)BSP moet u ook aanmaken aan de hand van een BBO of OBBO. Een (b)BSP aangemaakt aan de hand van een eerder ingediend (b)BSP kunt u niet doorsturen via het webloket. Het is wel mogelijk om het xml-bestand van het eerder ingediende (b)BSP op te laden, aan te passen en door te sturen.
 • Een kwaliteitsplan (KP) volgt op een (b)BSP.
 • Een tussentijds rapport (TTR) volgt op een KP of een TTR.
 • Een eindevaluatieonderzoek (EEO) volgt op een KP of een TTR.
 • Een tussentijds rapport nazorg (TRN) volgt op een EEO.
Ik wil verder werken op een voorgaande opdracht. Hoe doe ik dat?

Zoek het bestaande dossier via het scherm 'Zoeken dossiers/opdrachten'.
Het antwoord op de vraag "Hoe kan ik dossiers en opdrachten zoeken?" legt uit hoe u een bestaande opdracht kunt zoeken.

Selecteer de opdracht waarop u wilt verder werken.
Vink de verklaring aan.
Kies het juiste opdrachttype en klik op de knop 'Aanmaken nieuwe opdracht a.d.h.v. geselecteerde opdracht'.

Mijn ingediende opdracht is afgekeurd omdat ik niet verder werkte op een voorgaande opdracht. Kan ik het xml-bestand van de afgekeurde opdracht hergebruiken?

Nee. U moet altijd verder werken op een bestaande opdracht als u een nieuwe opdracht aanmaakt in een bestaand dossier.
Het xml-bestand van de afgekeurde opdracht heeft geen koppeling met een voorgaande opdracht en dus kunt u het xml-bestand niet hergebruiken.
​​​​​​​
U moet een nieuwe opdracht aanmaken aan de hand van een voorgaande en goedgekeurde opdracht.
Werk dus ook niet verder op de afgekeurde versie.

Ter info: als de opdracht om een andere reden is afgekeurd dan kan u het xml-bestand wel hergebruiken.

Hoe maak ik een gewijzigde opdracht aan?

Een gewijzigde opdracht moet hetzelfde opdrachttype hebben als dat van de afgekeurde opdracht.
Voeg aan de opdrachttitel 'gewijzigd' toe.

Hergebruikt u het xml-bestand van de afgekeurde opdracht?
Laad het xml-bestand van de afgekeurde opdracht op via de knop '+Opdracht' en breng daarin de nodige wijzigingen aan.
Verander de oorspronkelijke titel van de opdracht door er vooraan 'gewijzigd' aan toe te voegen.

Een gewijzigd (beperkt) bodemsaneringsproject moet u aanmaken aan de hand van een BBO of OBBO.
Een (b)BSP aangemaakt aan de hand van een eerder ingediend (b)BSP kan niet worden doorgestuurd via het webloket.
Het is wel mogelijk om het xml-bestand van het eerder ingediende (b)BSP op te laden, aan te passen en door te sturen.

Hoe maak ik een verontreiniging aan?

Werk zo veel mogelijk verder op de bestaande verontreinigingen in eerder ingediende opdrachten.
In een bestaand dossier kunt u via het pijltjes-icoon een lijst van de verontreinigingen in het dossier ophalen.
U kiest welke opdracht u wilt raadplegen en u kunt daar de bestaande verontreinigingen in detail bekijken.

Om een OBO, BBO of OBBO aan te maken werkt u verder op een eerder en het meest relevante bodemonderzoek waarin de bestaande verontreinigingen zijn opgenomen.
Als er geen bestaande verontreinigingen zijn, dan werk u verder op de meest recente en relevante opdracht.

Daarna kunt u uw nieuwe opdracht aanmaken via de knop 'Aanmaken nieuwe opdracht a.d.h.v. geselecteerde opdracht'.

De lijst van verontreinigingen van een opdracht toont ook het 'Id' van de verontreiniging. Dit Id is een uniek nummer in de OVAM-databank.
Wanneer u een opdracht aanmaakt aan de hand van een bestaande opdracht, worden de bestaande verontreinigingen opgenomen in deze nieuwe opdracht.

Bestaande verontreinigingen herkent u aan een positieve Id.
​​​​​​​Als u zelf een verontreiniging toevoegt dan zal die een negatieve Id hebben, bijvoorbeeld -2.

Aandachtspunten:

 • De referenties van de verontreinigingen in de pdf-bestanden moeten overeenkomen met de referenties in het xml-bestand en de gis-bestanden.
 • Komt de bodemverontreiniging voor in het vaste deel van de aarde en in het grondwater? Splits dan de verontreiniging op in twee verontreinigingen met elk een andere referentie. Maak in het xml-bestand per medium een verontreiniging aan.
 • In het pdf-bestand kan een verontreiniging die voorkomt in verschillende media wel in één tabel beschreven worden. Vermeld dan beide referenties en geef duidelijk aan welke referentie bij welk medium hoort.
 • Verontreinigingsparameters met dezelfde aard, classificatie, medium en bron kunt u in een verontreiniging met één referentie aanleveren. Die referentie gebruikt u ook in de gis-bestanden. De ruimtelijke omschrijving bepaalt dus welke parameters u kunt samenvoegen in één verontreiniging:
  • Parameters met dezelfde ruimtelijke omschrijving worden samengevoegd.
  • Is de ruimtelijke omschrijving verschillend dan maakt u aparte verontreinigingen aan.
 • Ook verontreinigingen met een P-zin neemt u op in het pdf- en xml-bestand.

Een voorbeeld van de ruimtelijke omschrijving:

In het grondwater is een historische verontreiniging met minerale olie, benzeen, tolueen en MTBE waarvoor verdere maatregelen noodzakelijk zijn.
De bron is een ondergrondse benzinetank.
Als de ruimtelijke omschrijving van de verschillende parameters samenvalt dan kunnen die gebundeld worden in één verontreiniging.
De parameters worden in de verontreiniging gespecifieerd.
​​​​​​​Als de ruimtelijke omschrijving voor minerale olie verschillend is, maar deze van benzeen, tolueen en MTBE analoog, dan maakt u twee verontreinigingen met elk een referentie aan: een verontreiniging met minerale olie als parameter en een verontreiniging met benzeen, tolueen en MTBE.

Hoe worden bestaande verontreinigingen weergegeven in de huidige opdracht?

De lijst van verontreinigingen van een opdracht toont ook het 'Id' van de verontreiniging.
Dit Id is een uniek nummer in de OVAM-databank.
Wanneer u een opdracht aanmaakt aan de hand van een bestaande opdracht, worden de bestaande verontreinigingen opgenomen in deze nieuwe opdracht.
​​​​​​​Bestaande verontreinigingen herkent u aan een positieve Id.
​​​​​​​Als u zelf een verontreiniging toevoegt dan zal die een negatieve Id hebben, bijvoorbeeld -2.

Hoe werk ik verder op verontreinigingen uit meerdere opdrachten binnen een dossier?

Werk verder op de meest recente en relevante opdracht waarin de bestaande verontreinigingen opgenomen zijn.

Ga naar het tabblad 'Verontreinigingen' van de opdracht.
Via het pijltjes-icoon kunt u de andere bestaande verontreiniging(en) van de opdrachten in het dossier ook ophalen.
​​​​​​​Klik op de andere opdracht(en) om de bestaande verontreiniging(en) toe te voegen als deze zijn opgenomen in het huidige bodemonderzoek.

Wat doe ik als bestaande verontreinigingen onduidelijk of onjuist zijn?

Verschillende verontreinigingen (met andere parameters) hebben hetzelfde referentienummer.
Meld dit via standaardbeoordeling@ovam.be.
De OVAM adviseert u dan op welke opdracht u best verder werkt.

Neem dit ook op in het pdf-bestand 'PDF-belangrijke informatie'.

De naam of bron van een bestaande verontreiniging moet aangepast worden.
​​​​​​​Meld dit via standaardbeoordeling@ovam.be.
​​​​​​​Motiveer waarom deze correctie nodig is.
De OVAM past dit aan zodat u op de bestaande verontreiniging kunt verder weken.
U kunt ook verder werken op de bestaande verontreiniging en de motivering opnemen in het pdf-bestand 'PDF-belangrijke informatie'.
​​​​​​​Dan doet de OVAM de correctie bij de beoordeling van de opdracht.

Mag ik verder werken op de verontreiniging van het eindevaluatieonderzoek als ik een oriënterend bodemonderzoek opstel?

Ja. U kunt eventueel nog andere bestaande verontreinigingen toevoegen die in het verleden al besproken zijn en worden opgenomen in het huidige bodemonderzoek.

Hoe voeg ik een label toe aan een opdracht?

In het tabblad 'Algemeen' van de opdracht vindt u onderaan het panel 'Labels'.
Voeg een label toe door een keuze te maken uit de lijst en daarna te klikken op het plus-icoon.
Selecteer het label 'Niet van toepassing' als geen van de andere labels relevant is.

Gebruik het min-icoon om een fout label te verwijderen.

Bij een onderzoeksverslag, een kwaliteitsplan, een tussentijds rapport of een tussentijds rapport voor nazorg hoeft u geen label toe te voegen.
​​​​​​​Bij alle andere opdrachttypes is minstens één label verplicht.

Ik heb een opdracht met een openbaar domein. Hoe voeg ik deze grond toe?

Selecteer het grondtype 'Openbaar domein - Weg', 'Openbaar domein - Spoorweg' of 'Openbaar domein - Waterweg' als u de grond toevoegt aan de locatie.
Vul alleen het gemeentenummer en de sectie in.
Het grondnummer, het bisnummer en de exponenten zijn niet van toepassing.

U mag geen kadastraal perceel aanmaken met bijvoorbeeld grondnummer 9999, 9998, 9997...

Ik heb een opdracht met een deel van een kadastraal perceel. Hoe voeg ik deze grond toe?

Selecteer het grondtype 'Deel van kadastraal perceel' als u de grond toevoegt aan de locatie.
Vul het gemeentenummer, de sectie, het grondnummer, het bisnummer en de exponenten in van het kadastraal perceel waarvan de grond deel uitmaakt.

Waarvoor wordt het pdf-bestand 'PDF-belangrijke informatie' gebruikt?

U gebruikt dit pdf-bestand als u aan de OVAM belangrijke informatie wilt meedelen die relevant is voor de beoordeling van de opdracht.
Dit pdf-bestand is niet verplicht.

Voorbeelden van belangrijke informatie:

 • Er kan op de bestaande verontreiniging niet verder gewerkt worden omdat...
 • Extra motivering waarom bepaalde velden wel, niet of anders zijn ingevuld...
 • Motivatie voor een dringende beoordeling.
 • Een aanvraag vrijstelling van saneringsplicht die wordt ingediend.

Zorg ervoor dat de opmerkingen voldoende geargumenteerd zijn.
​​​​​​​Op basis van deze argumentatie zal de OVAM rekening houden met uw informatie.
​​​

Wanneer moet ik een gis-bestand aanleveren?

De standaardprocedures beschrijven voor elk opdrachttype waaruit de digitale dataset (xml-, pdf-, gis-bestand) moet bestaan.
Voor de volgende opdrachttypes moet u een gis-bestand aanleveren: beschrijvend bodemonderzoek, siteonderzoek, waterbodemonderzoek, oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek en eindevaluatieonderzoek.

De technische en inhoudelijke vereisten van het gis-bestand vindt u in de standaardprocedures.

Hoe stuur ik de pdf- en gis-bestanden van mijn opdracht door?

U kunt de pdf- en gis-bestanden opladen in het tabblad 'Gekoppelde bijlagen' van de opdracht.
Selecteer het bestandtype dat u wilt toevoegen en klik vervolgens op de knop '+Bijlage'.
Selecteer het juiste bestand vanop uw computer.

De bestanden zijn in grootte beperkt tot ongeveer 100 MB per bijlage.
Bijlagen groter dan 100 MB moeten opgedeeld worden in verschillende kleinere bijlagen.
​​​​​​​We vragen anderzijds wel om kleinere pdf-bestanden niet onnodig op te splitsen in aparte bestanden.

De velden in het webloket invullen (praktische tips)

Wat vul ik in bij de titel van een opdracht?

In de standaardprocedures staat vermeld hoe u de titel van een rapport moet opbouwen.
De rapporttitel in het xml-bestand moet op dezelfde manier opgebouwd zijn.

Hoe vul ik een niet verplicht veld in als ik de informatie niet ken of als die niet relevant is?

Laat het veld gewoon leeg.
Vul dus zeker niet '-' of '/' in.

Voorbeelden van niet verplichte velden zijn: E-mailadres en Busnummer.

Welke gegevens in het xml-bestand zijn juridisch bindend?

Voor de volgende opdrachttypes is de juridisch bindende informatie in het xml-bestand beschreven in de standaardprocedure: oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek, (beperkt) bodemsaneringsproject.

De juridisch bindende gegevens in het xml-bestand prioriteren op de gegevens in het pdf-bestand als die gegevens verschillend zouden zijn.
Uiteraard is het de bedoeling dat u ervoor zorgt dat de gegevens in het xml- en pdf-bestand wél overeenstemmen.

De gegevens in het xml-bestand zijn belangrijk omdat de OVAM die ook gebruikt in haar briefwisseling en in de bodemattesten.
De OVAM is niet verantwoordelijk voor foute gegevens in het xml-bestand.
​​​​​​​Als er briefwisseling met foute gegevens naar verkeerde geadresseerden wordt verzonden, ligt de verantwoordelijkheid bij de erkende bodemsaneringsdeskundige.

Wat vul ik in in het veld Exploitatie in een exploitatieonderzoek (OBOx)?

Een beschrijving van het 'onderzochte deel' van het kadastraal perceel, bijvoorbeeld door de risico-inrichting(en) te benoemen of de risicozone(s) te beschrijven.

Dit veld is niet bedoeld om de x- en y-coördinaten te vermelden.

Hoe doe ik een uitspraak over de asbestverdachtheid op het niveau van de grond?

Doet u een uitspraak over de asbestverdachtheid van het terrein?
Vink dan op grondniveau de correcte uitspraak aan bij asbest dak en asbest puinlaag:

Asbest dak

 • Als u 'ja' aanduidt dan komt volgende asbestuitspraak op het bodemattest: "Er is een asbesthoudend dak- en/of gevelbekleding aanwezig die aanleiding kan geven tot nieuwe bodemverontreiniging met asbest".
 • Is er door de aanwezigheid van het asbestdak geen effect (meer) op de bodem? Vink dan 'nee' aan.
 • Gebruik 'geen van vorige' als u een fout antwoord heeft aangeduid. 'Ja' en 'nee' zijn immers niet meer uit te vinken na aanduiding.

Asbest puinlaag

 • Als u 'ja' aanduidt dan komt de volgende asbestuitspraak op het bodemattest: "Er is een puinlaag aanwezig op het terrein die mogelijk asbestverdacht is". Deze uitspraak geldt als signaalfunctie voor potentiële en toekomstige gebruikers en eigenaars van het terrein.
 • Is er een puinlaag aanwezig onder een verharding of dieper dan 70 cm?
  • Als er geen analyses uitgevoerd werden (niet verplicht): vink 'ja' aan.
  • Als er wel analyses uitgevoerd werden:
   • Vink 'nee' aan als er geen verontreiniging is vastgesteld.
   • Vink 'nee' aan als er wel verontreiniging is vastgesteld.
 • Is er een puinlaag aanwezig die niet onder een verharding zit of niet dieper dan 70 cm?
  • Als er geen verontreiniging is vastgesteld: vink 'nee' aan.
  • Als er wel verontreiniging is vastgesteld: vink 'nee' aan.
 • Gebruik 'geen van vorige' als u een fout antwoord heeft aangeduid. 'Ja' en 'nee' zijn immers niet meer uit te vinken na aanduiding.
Hoe vul ik de velden in het panel 'Algemeen' van een verontreiniging in?

De gegevens van de verontreiniging in het xml-bestand moeten overeenstemmen met de gegevens in de pdf-bestanden.

U vult de velden als volgt in:

 • De velden Algemeen, Beschrijving en Uitspraak voor deze opdracht vult u in zoals de gegevens van de verontreiniging in de verontreinigingstabel.
 • Referentienummer: nummer van de verontreiniging.
 • Medium: selecteer het medium waarin de verontreiniging voorkomt (vaste deel van de aarde, grondwater...).
 • Naam: vul de parameter of de stofgroep van de parameter in. Bijvoorbeeld: 'zware metalen, minerale olie en PAK's of 'zink en koper'. Andere informatie, zoals medium of bron, mag u niet vermelden, omdat hiervoor andere velden voorzien zijn.
 • Bron: vul de bron in vanwaar de verontreiniging afkomstig is ('ter hoogte van'). In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij zones, mag u in het veld Naam ook de bron vermelden voor een beter overzicht in de verontreinigingen.
 • Aard: selecteer de aard van de verontreiniging, bijvoorbeeld historisch, gemengd overwegend nieuwe... Als de verontreiniging gemengd van aard is, vult u ook het percentage van de overwegende aard in. Het percentage is > 50% en < 100%. Als aard kan ook 'extra informatie' geselecteerd worden. Bijvoorbeeld als voor de vastgestelde concentratie de richtwaarde niet meer wordt overschreden of bij een ontgraving. Vermeld de reden in het commentaarveld.
 • Classificatie: verdere of geen verdere maatregelen.
 • Omvang: de omvang moet u invullen bij een (0)BBO. Zijn er geen verontreinigingscontouren? Vul dan '0' in in de velden Volume, Oppervlakte, Bovengrens en Vuilvracht en '0.1' in het veld Ondergrens.
 • De velden Algemeen en Beschrijving kunt u alleen invullen of aanpassen bij nieuw aangemaakt verontreinigingen.

Tip: stuur een e-mail naar standaardbeoordeling@ovam.be als voor bestaande verontreinigingen de naam of bron aangepast moet worden.
De OVAM past dit aan zodat u kunt verder werken op de correcte bestaande verontreinigingen.

Hoe ga ik om met referenties van verontreinigingen?

Vul altijd een getal in. De referentie in het xml-bestand moet overeenkomen met de referentie in het pdf-bestand 'PDF - samenvatting per grond'.

Een referentie is uniek binnen een bepaalde opdracht, maar niet binnen een dossier.
Kies de referentie dus doordacht om verwarring tijdens het verdere verloop van het dossier te voorkomen.

Werkt u verder op een bestaand dossier?
De OVAM raadt u aan om de verontreinigingen op te halen met het pijltjes-icoon.
U krijgt dan een overzicht van de bestaande verontreinigingen in het dossier.
​​​​​​​Zo vermijdt u dat u een bestaand referentienummer gebruikt als u een nieuwe verontreiniging aanmaakt.

Wanneer voeg ik gebruiksadviezen toe aan een verontreiniging?

Als er in het pdf-bestand van een (O)BBO of EEO gebruiksadviezen worden vermeld, voeg die dan ook toe aan het xml-bestand.
De gebruiksadviezen in het xml-bestand moeten overeenkomen met de gebruiksadviezen in het pdf-bestand 'PDF-samenvatting per grond'.

U voegt een gebruiksadvies toe aan een verontreiniging in het panel 'Gebruiksadviezen' met het plus-icoon.
Bij Advies type kunt u 'Gebruiksadviezen' aanduiden.

Wanneer voeg ik voorzorgsmaatregelen toe aan een verontreiniging?

Als er in het pdf-bestand voorzorgsmaatregelen worden vermeld, voeg die dan ook toe aan het xml-bestand.
De voorzorgsmaatregelen in het xml-bestand moeten overeenkomen met de voorzorgsmaatregelen in het pdf-bestand 'PDF-samenvatting per grond'.

U voegt de voorzorgsmaatregelen toe aan de verontreiniging in het panel 'Behandelingen' met het plus-icoon.
Bij Type kunt u 'Voorzorgsmaatregelen' aanduiden.

Wanneer duid ik een representatief profiel aan?

Als er een profiel aanwezig is met bodemopbouw.
U duidt het profiel met de grootste diepte aan als representatief profiel.
​​​​​​​U kunt geen representatief profiel aanduiden bij bestaande profielen.

Wat moet ik invulen bij de bodemsaneerder in een kwaliteitsplan als de werken in eigen beheer uitgevoerd worden?

Selecteer de fictieve klant met als naam 'Bodemsaneerder - niet van toepassing' in de hoedanigheid van bodemsaneerder.
Deze klant heeft de rol 'Aannemer volgens Achilles zorgsysteem'.

Wat moet in invullen bij de certificatie-instelling in een kwaliteitsplan?

Vraag bij de bodemsaneerder de relevante certificaten op die betrekking hebben op de uit te voeren bodemsanering.
Op de certificaten ziet u welke certificatie-instelling de audit gedaan heeft.
Deze certificatie-instelling selecteert u in het tabblad 'Koppelingen'.

U mag alleen de klanten met de rol 'Certificatie-instelling Achilles' selecteren.
Dat zijn klanten met de volgende gegevens: 'BCCA' met klant_id 772605, 'Vinçotte' met klant_id 772491 of 'Certificatie-instelling - niet van toepassing' met klant_id 11203428.

De klant 'Cerfificatie-instelling - niet van toepassing' mag u alleen gebruiken bij werken in eigen beheer.

Welke verontreinigingen moet ik ingeven bij een eindevaluatieonderzoek.

In het eindevaluatieonderzoek voegt u enkel de restverontreiniging toe, zowel met als zonder verdere maatregelen.
Die restverontreiniging beschrijft de situatie na de bodemsanering.
Voor deze restverontreiniging kiest u een referentie die nog niet voorkomt bij een andere verontreiniging in het dossier.

Welke uitspraak moet ik toekennen aan een grond?

Per grond mag er per historiciteit slechts één classificatie ingegeven worden.
Als er meerdere verontreinigingen met dezelfde historiciteit op de grond aanwezig zijn, kies dan de zwaarste classificatie.

Voorbeeld ​​van een combinatie die niet mogelijk is: 'Historisch, P-zin' en 'Historisch, Q-zin'.

Voorbeeld van een combinatie die wel mogelijk is: 'Historisch, P-zin' en 'Nieuw, Q-zin'.

Hoe kan ik bij de uitspraak van een grond een O-zin toevoegen?

Selecteer de historiciteit 'Extra informatie'.
Vervolgens kunt u de classificatie 'O-zin' kiezen.

Bij een grond wordt een eigenaar, gebruiker of exploitant getoond die niet meer van toepassing is. Wat doe ik hiermee?

U kunt bestaande eigenaars, gebruikers of exploitanten niet aanpassen, maar u kunt ze wel verwijderen.
We raden aan om de foute eigenaar, gebruiker of exploitant te verwijderen en de correcte daarna toe te voegen.

Andere

In het webloket staat er bij bepaalde gegevens een gevarendriehoekje. Wat betekent dit?

De gevarendriehoek betekent dat de gegevens niet aangepast kunnen worden omdat het bestaande gegevens zijn uit de OVAM-databank.
​​​​​​​Vaak kunnen deze gegevens wel aangevuld worden door te klikken op het pen-icoon.

Hoe bewaar ik het xml-bestand van een aangemaakte opdracht?

Download het xml-bestand van een opdracht via het download-icoon (knop met pijltje naar omlaag).
Dit icoon vindt u terug bij de 'Opdrachten in opmaak' en bij de 'Opdrachten waarvan bedoordeling nog niet startte'.
​​​​​​​We raden aan om de xml-bestanden van uw opdrachten op te slaan.
​​​​​​​Als de OVAM correcties vraagt op een xml-bestand dan kunt u die makkelijk aanpassen.

Wanneer start de beoordelingstermijn van een ingediende opdracht?

De beoordelingstermijn start de dag waarop u de digitale gegevens van de opdracht naar de OVAM doorstuurt.

Team Integraal Kwaliteitsbeheer