Bodemsaneringsdeskundige

Uitwisseling van digitale gegevens.

De uitwisseling van digitale gegevens tussen de bodemsaneringsdeskundigen en de OVAM gebeurt via het webloket bodem.

Er worden digitale gegevens doorgestuurd naar de OVAM, maar er kan ook informatie uit het webloket worden gehaald.
De handleidingen van het webloket vindt u terug bij Downloads.

Van de bodemsaneringsdeskundige naar de OVAM

In het webloket kunt u:
 • Een xml-bestand aanmaken.
 • Een eigen xml-bestand opladen. Dit xml-bestand kan uit uw eigen programma of uit een commercieel programma komen. 
 • Een xml-bestand automatisch laten controleren voor indiening bij de OVAM. Door deze automatische controles krijgt u directe feedback over de digitale dataset.
 • Een digitale dataset (xml-, pdf-, gis-bestand) aan de OVAM bezorgen.

Digitale dataset verplicht

De standaardprocedures beschrijven voor elk opdrachttype waaruit de digitale dataset moet bestaan. Opdrachten worden altijd aangeleverd als een xml-bestand. Daarnaast kan ook een pdf- of gis-bestand verplicht zijn.

Definitie van het xml-bestand

De recentste versie van het xml-formaat voor de gegevensuitwisseling van opdrachten vindt u bij de referentielijsten in het webloket.
In het xml-formaat kunt u ook de volgende xml-bestanden integreren:
 • De analyseresultaten van het laboratorium. Het formaat voor deze gegevensuitwisseling vindt u terug bij Downloads.
 • De gegevens van de boorbeschrijvingen. Dit formaat is bepaald volgens de DOV-standaard

Van de OVAM naar de bodemsaneringsdeskundige

Verder werken op bestaande opdrachten

Als u een nieuwe opdracht aanmaakt aan de hand van een eerder ingediende opdracht, kunnen gegevens zoals profielen, gronden, verontreinigingen en saneringen hergebruikt worden. U moet die gegevens dan niet zelf opnieuw ingeven. Werk dan ook altijd verder op een bestaande opdracht als u een nieuwe opdracht aanmaakt in een bestaand dossier. Gebruik hiervoor de knop ‘Aanmaken nieuwe opdracht a.d.h.v. geselecteerde opdracht’.
Het is belangrijk dat u verder werkt op een bestaande opdracht van het juiste opdrachttype. Alleen zo kunnen de gegevens van de verontreinigingen hergebruikt worden en kan de sanering correct aangemaakt en aangevuld worden. U gebruikt de volgende regels:
 • Een oriënterend bodemonderzoek (OBO), beschrijvend bodemonderzoek (BBO) of oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO) volgt op een eerder uitgevoerd bodemonderzoek indien aanwezig.
 • Een (beperkt) bodemsaneringsproject ((b)BSP) volgt op een BBO of OBBO.
 • Een aanvulling of correctie van een bodemsaneringsproject moet ook altijd aangemaakt worden aan de hand van een BBO of OBBO. Een (b)BSP aangemaakt aan de hand van een eerder ingediend (b)BSP kan niet doorgestuurd via het webloket. Het is wel mogelijk om het xml-bestand van het eerder ingediende (b)BSP op te laden, aan te passen en door te sturen via het webloket.
 • Een kwaliteitsplan (KP) volgt op een (b)BSP.
 • Een tussentijds rapport (TTR) volgt op een KP of TTR.
 • Een eindevaluatieonderzoek (EEO) volgt op een KP of TTR.
 • Een tussentijds rapport nazorg (TRN) volgt op een EEO.

Status van uw doorgestuurde opdrachten opvolgen

U kunt de status opvolgen van de opdrachten die u doorstuurde. 

Zoeken op dossiers

U kunt zoeken naar dossiers. Een overzicht van de uitgevoerde opdrachten met hun status wordt getoond.
U kunt ook zoeken op criteria van verontreinigingen, saneringen en profielen. Opgelet, deze zoekcriteria staan standaard dicht geklapt. U kan ze openen door op de groene titelbalk 'Verontreiniging', 'Sanering' of 'Profielen' te klikken.
Zoeken naar een dossier in een bepaalde regio is ook mogelijk via het geoloket .

Digitale gegevens opvragen

Van beoordeelde opdrachten kunt u de digitale gegevens (xml-, pdf-, gis-bestand) en de briefwisseling gekoppeld aan de opdracht opvragen. 
Het xml- en gis-bestand en de briefwisseling van een opdracht zijn gratis.
Het opvragen van pdf-bestanden is tegen betaling (50 euro per rapport).
Maandelijks wordt een factuur verstuurd voor de aangevraagde pdf-bestanden.

Een xml-bestand opvragen

U kunt deze informatie gebruiken als u aan een dossier werkt. Het opgevraagde xml-bestand mag niet gebruikt worden als start voor een vervolgopdracht! 
Zo maakt u een xml-export van een opdracht:
 • Ga naar het scherm 'Zoeken dossiers/opdrachten'.
 • Ga naar het gewenste dossier en open de lijst van opdrachten van dat dossier.
 • Selecteer de opdracht en ook de verklaring en klik op de knop 'Raadplegen opdracht'.
 • De opdracht wordt getoond in de lijst 'Geraadpleegde opdrachten'.

Bodembeheer