Bodemsaneringsdeskundige

Uitwisseling van digitale gegevens

De uitwisseling van digitale gegevens tussen de bodemsaneringsdeskundigen en de OVAM gebeurt via het webloket voor bodemsaneringsdeskundigen.


Van de bodemsaneringsdeskundige naar de OVAM

In het webloket kunt u:
  • Een xml-bestand aanmaken.
  • Een eigen xml-bestand opladen. Dit xml-bestand kan uit uw eigen programma of uit een commercieel programma komen. 
  • Een xml-bestand automatisch laten controleren voor indiening bij de OVAM. Door deze automatische controles krijgt u directe feedback over de digitale dataset.
  • Een digitale dataset (xml-, pdf-, gis-bestand) aan de OVAM bezorgen.

Digitale dataset

De standaardprocedures beschrijven voor elk opdrachttype waaruit de digitale dataset moet bestaan. Opdrachten worden altijd aangeleverd als een xml-bestand. Daarnaast kan ook een pdf- of gis-bestand verplicht zijn.

Definitie van het xml-bestand

De recentste versie van het xml-formaat vindt u bij de referentielijsten in het webloket.
In het xml-formaat kunt u ook de volgende xml-bestanden integreren:
  • De analyseresultaten van het laboratorium. Het formaat voor deze gegevensuitwisseling vindt u bij Downloads.
  • De gegevens van de boorbeschrijvingen. Dit formaat is bepaald volgens de DOV-standaard

Van de OVAM naar de bodemsaneringsdeskundige

In het webloket kunt u:
  • ​​​​​​​Dossiers zoeken. Zoeken naar een dossier in een bepaalde regio is ook mogelijk via het geoloket.
  • De digitale gegevens van beoordeelde opdrachten opvragen.
  • ​​​​​​​Verder werken op bestaande opdrachten.
  • ​​​​​​​De status van uw doorgestuurde opdrachten opvolgen.
Praktische tips en het antwoord op veel gestelde vragen over het gebruik van het webloket opgedeeld per thema.

Bodembeheer