Afval vermijden

Ondersteuning en tools

Tools en richtlijnen zodat u kunt zoeken naar circulaire oplossingen. De OVAM wil via haar beleid de verschillende actoren in de keten stimuleren om meer circulair te denken om zo het verlies aan materialen te minimaliseren.

Op zoek naar tools voor de bouwsector? Klik hier om de tools voor de bouwsector te bekijken.