Circulair ontwerpen en (ver)bouwen

Ondersteuning en tools

De OVAM wil via haar beleid de verschillende bouwactoren stimuleren om circulair en met een lage milieu-impact te bouwen. Daarom reikt ze enkele tools en richtlijnen aan die architecten, opdrachtgevers, aannemers,… helpen om samen tot concrete oplossingen komen.