Ondersteuning en tools

Hoe maak ik mijn gebouw toekomstgericht? Een praktische gids voor opdrachtgevers

Het doel van deze gids is een inleiding te geven tot toekomstgericht of veranderingsgericht bouwen, wat meteen in de praktijk kan worden toegepast.

Door de juiste vragen te stellen en een inzicht in de algemene principes van veranderingsgericht bouwen te geven, willen we opdrachtgevers de eerste stappen helpen zetten richting een toekomstgericht project.

Toekomstgericht of veranderingsgericht bouwen betekent dat we capaciteit voor verandering inbouwen. Op deze manier kan een gebouw zich aanpassen aan de veranderende noden van de mensen die erin wonen, werken en leven. Een toekomstgericht gebouw kan inspelen op maatschappelijke uitdagingen zoals vergijzing, mobiliteit, nood aan meer scholen,... en ecologische uitdagingen zoals het veranderende klimaat, uitputting van grondstoffen, schaarse open ruimte,... Bovendien houdt een toekomstgericht gebouw langer zijn vastgoedwaarde.

Met deze gids willen we het startpunt bieden om van bij het begin van een project aan de slag te gaan met de principes van toekomstgericht ontwerpen en (ver)bouwen. De gids is laagdrempelig en vlot in de praktijk toe te passen.
 
U kunt de gids hieronder downloaden.

Team bouw