Welke gegevens staan op het bodemattest?

Promaz-gerelateerde informatie op het bodemattest

Uitleg over wat de Promaz-gerelateerde informatie op het bodemattest betekent en wat de gevolgen zijn bij een overdracht van een grond.


Wat betekent de Promaz-gerelateerde informatie op uw bodemattest? Wat zijn de gevolgen bij een overdracht van de grond?

Algemene informatie over Promaz vindt u op volgende webpagina's: Promaz en www.promaz.be 

Uitspraakzin op het bodemattest

'Voor deze grond heeft de vzw Promaz op DATUM een aanvraag tot tussenkomst volledig en ontvankelijk verklaard. Meer informatie over de werking van het Promaz-fonds vindt u op https://ovam.vlaanderen.be/Promaz'

Dit betekent:

Op deze locatie komt een mazoutverontreiniging voor. Hiervoor is een aanvraag tot tussenkomst ingediend en door de vzw Promaz goedgekeurd. Promaz zal het bodemonderzoek en de eventuele bodemsanering financieren en uitvoeren volgens haar saneringsprogramma.
Als de aanvrager zelf het bodemonderzoek of -sanering laat uitvoeren of financiert, zal Promaz de gemaakte kosten terugbetalen.
Voor de overdracht van een succesvol aangemelde risicogrond is er een uitzondering voorzien. Zie hieronder voor meer uitleg.

Wat zijn de gevolgen bij een overdracht?

Deze uitspraakzin is informatief: het bodemattest informeert de koper over de aanmelding bij Promaz, waardoor er een oplossing komt voor de aanpak van de 'mazoutverontreiniging'.
Indien de over te dragen grond een niet-risicogrond is, moet er enkel voldaan worden aan de bodemattestverplichtingen (artikel 101 Bodemdecreet).
Indien de grond een risicogrond is:
 • moet er voldaan worden aan de bodemattestverplichtingen (artikel 101 Bodemdecreet);
 • moet er een geldig oriĆ«nterend bodemonderzoek uitgevoerd zijn, tenzij een vrijstelling van onderzoeksplicht werd bekomen;
 • geeft het bodemattest aan dat er vervolgstappen nodig zijn? Dan moet u nagaan of de vervolgstappen enkel voor de mazoutverontreiniging gelden, dan wel of de vervolgstappen ook voor andere verontreinigingen nodig zijn. U kijkt hiervoor naar de bodemrapporten die vermeld staan onder '2.4 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT':
  • zijn er geen andere verontreinigingen met verdere maatregelen, dan kan de overdracht plaatsvinden;
  • zijn er wel andere verontreinigingen met verdere maatregelen, dan moeten eerst de bepalingen van artikel 104 of 109 van het Bodemdecreet worden vervuld. Bij twee uitzonderingen hoeft dit niet:
   • de OVAM kende hiervoor een vrijstelling van saneringsplicht toe;
   • de verontreiniging kwam niet tot stand op de over te dragen grond (verspreidingsperceel).

Bodembeheer