Siteonderzoeken

Provincie Vlaams-Brabant

Overzicht van de sites die de OVAM i.k.v. het Bodemdecreet heeft uitgevoerd of in uitvoering zijn in de provincie Vlaams-Brabant


Overzicht van de lopende sites gelegen in de provincie Vlaams-Brabant

Voor de recente sites is naast het dossiernummer en de titel van de site tevens het sitebesluit toegevoegd evenals bij sommige nog een contactformulier om specifieke info over te maken aan de betrokken bodemdeskundige.

Het sitebesluit is nodig in het kader van de overdracht van een grond behorend tot de betrokken site.

Regionale grondwaterverontreiniging Vilvoorde-Machelen

Overzicht van de afgesloten sites in de provincie Vlaams-Brabant

Overzicht van de sites die de OVAM in de provincie Vlaams-Brabant heeft uitgevoerd.

Team Burgers, Lokale en Bovenlokale Besturen

Hebt u een vraag voor dit team? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid