Ik produceer afval

PRTR: Register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen

Iedereen die een PRTR-bedrijf uitbaat is verplicht te melden hoeveel afval- en grondstoffen het bedrijf in het voorbije jaar geproduceerd heeft.


Wat zijn PRTR-bedrijven?


PRTR-bedrijven zijn bedrijven die vergund zijn voor een of meerdere PRTR-rubrieken.  De PRTR-rubrieken worden aangeduid met een 'R' in kolom 7 (jaarverslag) van bijlage 1 van VLAREM II. Bedrijven die hier geen 'R' hebben staan, moeten geen afvalstoffenmelding indienen tenzij ze door de OVAM geselecteerd zijn in het kader van de steekproef.

Deze meldingsplicht voor PRTR-bedrijven kadert in het PRTR-protocol, die vraagt dat informatie over de overbrenging van afval en verontreinigende stoffen in afvalwater publiek raadpleegbaar dienen te zijn, naast emissiegegevens naar lucht, water en bodem. Meer informatie over het PRTR-protocol en de E-PRTR-verordening vindt u op de PRTR-website.

Meldingsplicht voor afval- en grondstoffen


Behalve de bedrijven die de OVAM steekproefgewijs aanschrijft, is ook iedereen die een PRTR-bedrijf uitbaat, verplicht te melden hoeveel afval- en grondstoffen het bedrijf in het voorbije jaar geproduceerd heeft. 

De meldingsplicht voor afval- en grondstoffen maakt deel uit van het Integraal MilieuJaarverslag (IMJV).

Raadplegen van gegevens


De basisgegevens die PRTR-bedrijven melden, worden door de OVAM nagekeken en geconverteerd zodat ze in overeenstemming zijn met het formaat dat opgelegd wordt door het PRTR-Protocol en de E-PRTR-verordening. Zo vermijden we een dubbele rapportering.

De Vlaamse PRTR-cijfers kunt u raadplegen op https://prtr.omgeving.vlaanderen.be

Team Onderzoek en Monitoring