Erkenning aanvragen

Referentielijsten

Beroepservaring als bijlage bij CV


Referentielijst drie jaar relevante beroepservaring in bodemonderzoeken

U vermeldt hierbij in een overzichtelijke tabel steeds:
 • Karakteristiek naam: bv tankstation, droogkuis
 • Dossiernummer OVAM
 • Datum van het bodemonderzoek
 • Gemeente
 • Omschrijving onderzoek: OBO of BBO
 • Omschrijving van de vastgestelde verontreiniging: bv VOCL's, zware metalen, PFAS,...

Referentielijst vijf jaar relevante beroepservaring in bodemsaneringsprojecten en -werken

U vermeldt hierbij in een overzichtelijke tabel steeds:
 • Karakteristiek naam: bv tankstation, droogkuis
 • Dossiernummer OVAM
 • Datum
 • Gemeente
 • Omschrijving: opstellen BSP of begeleiden BSW
 • Omschrijving van de vastgestelde verontreiniging: bv VOCL's, zware metalen, PFAS,...
 • Gebruikte saneringstechniek: ontgraving, bodemluchtextractie,...

Referentielijst vijf jaar relevante ervaring in werfopvolging

U vermeldt hierbij in een overzichtelijke tabel steeds:
 • Karakteristiek naam: bv tankstation, heraanleg oprit 19 E40
 • Dossiernummer OVAM (indien van toepassing)
 • Datum
 • Gemeente
 • Opdrachtgever
 • Omschrijving van de werken
 • Geraamde kostprijs

Team Integraal Kwaliteitsbeheer