Specifieke afvalstromen

Scheepvaart

Een wereld zonder scheepvaart is simpelweg ondenkbaar. Elk jaar worden meer dan 11 miljard ton goederen per schip getransporteerd, goed voor meer dan 90% van de wereldhandel.

Een wereld zonder scheepvaart is simpelweg ondenkbaar. Elk jaar worden meer dan 11 miljard ton goederen per schip getransporteerd, goed voor meer dan 90% van de wereldhandel.  Voor de Europese Unie gebeurt 80% van de totale import en export per schip. In 2019 bedroeg de totale waarde van de wereldhandel per schip meer dan 14 triljard US dollar. 
 
Schepen vervoeren enorm grote volumes over lange afstanden. Het is dan ook de meest energie-efficiënte manier om vracht te vervoeren in termen van energiegebruik per tonkilometer. Toch heeft de scheepvaart een impact op het milieu: de zeventien grootste containerschepen stoten samen net zoveel zwaveloxiden uit als alle auto’s die wereldwijd rondrijden. De scheepvaart zorgt voor ongeveer 3 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Wat betreft het vervoer van afval (als lading) via de scheepvaart (zee- en binnenvaart) gelden net dezelfde regels als voor het vervoer van afval via de weg of het spoor. Voor meer info over het transportgebeuren raadpleeg onze webpagina "Afval produceren, transporteren en verhandelen".


Afvalbeheer

 

Ook op het vlak van afvalbeheer staat de scheepvaart voor uitdagingen. Niettegenstaande frequent geciteerd wordt dat marien zwerfvuil wereldwijd voor 80 % afkomstig zou zijn van bronnen op land, blijkt uit onderzoek dat in de Noordzee de scheepvaart te beschouwen is als een belangrijke bron van zwerfvuil dat aanspoelt op onze stranden. Vooral afval afkomstig van de visserij blijkt een belangrijke bron op zee van marien zwerfvuil. Rekening houdend met toenemende activiteiten op zee en het groeiend gebruik van plastics, hebben gerichte beleidsmaatregelen zoals de toepassing van Richtlijn 2000/59/EG inzake havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen waarschijnlijk wel bijgedragen aan de stabilisatie van de hoeveelheid zwerfafval, maar niet geleid tot een afname. In 2019 werd deze Richtlijn vervangen door Richtlijn 2019/883/EU inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen.

Team scheepvaart