Studies en cijfers

Sorteeranalyses

De sorteeranalyses kunnen inzicht verwerven in de samenstelling van huishoudelijk en bedrijfsrestafval.


Sorteeranalyse huisvuil 

Het rapport sorteeranalyse huisvuil 2019-2021 bevat de resultaten van de sorteeranalyse van het huisvuil. De sorteeranalyse bestaat uit 4 seizoensmetingen van het voor ophaling aangeboden huisvuil bij een steekproef van 2000 gezinnen. Deze gezinnen zijn verspreid over 39 Vlaamse gemeenten en zijn representatief voor Vlaanderen.

Het doel van dit onderzoek is inzicht verwerven in de samenstelling van het huisvuil dat door de gezinnen wordt aangeboden. Uit dit onderzoek kunnen bepaalde trends en evoluties vastgesteld worden die van belang zijn voor de opvolging van het huishoudelijk afval- en materialenbeleid.
Samenstelling van de Vlaamse huisvuilzak, kilogram per inwoner (cijfers 2019-2021): 

Publicaties

Sorteeranalyse grofvuil

​​​​​​​​​​​​​​Het rapport sorteeranalyse grofvuil 2020-2021 bevat de resultaten van de sorteeranalyse van het grofvuil. De sorteeranalyse bestaat uit 2 seizoensmetingen van het op de recyclageparken aangeboden grofvuil bij een steekproef van 20 gemeenten, verspreid over Vlaanderen. 

Het doel van dit onderzoek is inzicht verwerven in de samenstelling van het grofvuil dat door de gezinnen op de recyclageparken wordt aangeboden.

Publicaties

Sorteeranalyse bedrijfsrestafval 

In het kader van het uitvoeringsplan 'Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval' is in 2017 een eerste sorteeranalyse uitgevoerd. Deze analyse wordt beschouwd als een nulmeting.

In vergelijking met het huishoudelijk restafval is een sorteeranalyse voor bedrijfsrestafval veel moeilijker. De samenstelling van het bedrijfsrestafval verschilt sterk, afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is. Daarom worden via de nog uit te voeren sorteeranalyses van het bedrijfsrestafval alleen de grote trends rond de aanwezigheid van selectieve stromen in het bedrijfsrestafval opgevolgd.

Voor de sorteringen werd de volgende methode gebruikt: vijf afvalinzamelaars, verspreid over Vlaanderen, namen met een kraan meerdere grepen uit binnenkomende containers met afzet- en rolcontainermateriaal. Dit opgespaarde staal werd gemengd en gereduceerd. Een representatief deel werd dan volledig uitgesorteerd.

De resultaten en inzichten van de sorteeranalyse kan u nalezen in het onderzoeksrapport SORTEERANALYSE BEDRIJFSRESTAFVAL 2021-2022.
 
Samenstelling bedrijfsrestafval in afzetcontainers, gewichtspercentages (cijfers 2022): 
Samenstelling bedrijfsrestafval in rolcontainers, gewichtspercentages (cijfers 2022): 

Team Lokaal Materialenbeheer