Investeringssubsidies

Subsidies innovatieve projecten lokale overheden


In tegenstelling tot welomschreven investeringen en initiatieven die passen bij een optimaal beheer van afvalstoffen, zoals vermeld in de andere hoofdstukken van deze richtlijn, is niet gedefinieerd wat innovatieve projecten moeten inhouden.

Het is een open categorie voor de ondersteuning van projecten die leiden tot een nieuw of beduidend vernieuwend proces, dienst of product met een positieve bijdrage aan de totstandkoming van een circulaire economie, door een kwalitatieve of kwantitatieve vermindering van het materialengebruik of -verbruik.

Via nieuwe beleidsmaatregelen, relevant onderzoek of praktische oplossingen dragen de resultaten van het project, direct of indirect, op korte of iets langere termijn, bij aan de (inter)gemeentelijke uitdagingen met uitstraling naar de rest van Vlaanderen. Het innovatieve karakter kan zich op verschillende manieren uiten, al dan niet in combinatie.

Team Lokaal Materialenbeheer