Specifieke afvalstromen

Textiel

Textiel omvat kleding, schoeisel, linnen en producten vervaardigd uit natuurlijke of synthetische vezels. Via huis-aan-huisinzamelingen, straatcontainers, de kringwinkel en het recyclagepark wordt zowel herbruikbaar als niet herbruikbaar textiel ingezameld.


Voorwaarden textielinzameling

Textiel is een verzamelnaam van de productgroep bestaande uit kleding, schoeisel, linnen en producten vervaardigd uit natuurlijke of synthetische vezels. De textielfractie bevat zowel herbruikbaar als niet herbruikbaar textiel.

Via huis-aan-huisinzamelingen, straatcontainers, de kringwinkel en het recyclagepark wordt zowel herbruikbaar als niet herbruikbaar textiel ingezameld.

Textiel moet conform 5.1.3.4 van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, minimaal vier maal per jaar huis-aan-huis of via containers (1 per 1.000 inwoners) ingezameld worden. Deze fractie kan ook naar de kringwinkel of het recyclagepark gebracht worden.

Wie textielafval wil inzamelen moet bij de OVAM geregistreerd zijn als inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen (IHM). Doet de inzamelaar ook het vervoer van het textielafval dan moet hij tevens geregistreerd zijn als vervoerder van afvalstoffen. Daarnaast heeft de textielinzamelaar de toestemming van de lokale besturen nodig om deze activiteit op haar grondgebied te mogen organiseren. De inzamelaars melden de ingezamelde textielhoeveelheden aan de gemeenten of de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar ze actief zijn geweest. Jaarlijks worden deze gegevens ook aan de OVAM bezorgd.

Textielverwerking

Voor het textielafval dat na het inzamelen uit gesorteerd wordt is een omgevingsvergunning vereist.

Illegale inzamelingen

Wilt u een illegale textielinzameling melden, dan moet u het lokale bestuur contacteren. Zij kan de nodige vaststellingen doen.

Sorteerregels

Niet enkel herbruikbare kledij en schoenen wordt selectief ingezameld maar ook versleten textiel is waardevol voor recyclage. In overleg met de sector is de sorteerboodschap voor textiel aangepast. Volgens de nieuwe sorteerregels worden naast herbruikbare kleding en schoenen nu ook versleten kleding, schoenen, lakens en andere stoffen selectief ingezameld.

Voor de huis-aan-huis inzameling kan u het door de OVAM ontworpen strooibiljet en voor de ophaling via textielcontainers de sticker met de aangepaste sorteerboodschap aanwenden.

Lokale besturen en textielinzamelaars kunnen het model met de nieuwe sorteerregels gebruiken in hun eigen communicatie.

Ook interessant voor u

Team Lokaal Materialenbeheer